Región 2011. 02. 01.

V okrese Komárno obnovia dve cesty

Nitriansky samosprávny kraj vyhlásil verejnú súťaž na rekonštrukciu dvoch ciest tretej triedy Virt – Marcelová – Šrobárová – Modrany a Číčov – Trávnik. Stavebné práce sú plánované na dvanásť mesiacov od uzatvorenia zmluvy s vybraným dodávateľom. Financova

Nitriansky samosprávny kraj plánuje zrekonštruovať dva cestné úseky tretej triedy v okrese Komárno. Ide o cesty Virt – Marcelová – Šrobárová – Modrany a Číčov – Trávnik. Predpokladaná cena stavebných prác naplánovaných na dvanásť mesiacov od uzatvorenia zmluvy s vybraným dodávateľom dosahuje 2,69 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Vyplýva to z podmienok verejnej súťaže vyhlásenej Nitrianskym krajom vo Vestníku verejného obstarávania. Obnova oboch ciest má byť financovaná z európskych prostriedkov cez Regionálny operačný program, zo štátneho rozpočtu i zdrojov regionálnej samosprávy.

Záujemcovia o účasť v tendri majú požiadať o súťažné podklady do 17. februára, svoje ponuky majú predložiť do 1. marca a ich otváranie je plánované 3. marca na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja. Podmienkou účasti je predloženie zoznamu zmlúv stavebných prác rovnakého alebo podobného zamerania uskutočnených v rokoch 2006 až 2010. Minimálny rozpočtový náklad na jednu stavbu musí byť 1 mil. eur bez DPH. K zoznamu treba priložiť najmenej päť referenčných listov s nákladom jednej stavby aspoň 1 mil. eur bez DPH.

TEXT: SITA