Región 2022. 07. 25.

Venujete sa folklórnemu tancu? Teraz máte možnosť priučiť sa tancom z Podunajska!

Spoznajte ešte nepoznané… V tomto duchu ponúka Regionálne osvetové stredisko v Komárne priestor pre vedúcich i členov folklórnych kolektívov, tanečných pedagógov folklórnych zoskupení, základných umeleckých škôl, tanečných krúžkov materských škôl, či pedagógov základných škôl Nitrianskeho kraja na doplnkové odborné vzdelávanie.

Zamerané bude na zveľaďovanie a uchovávanie prejavov tradičnej tanečnej ľudovej kultúry regiónu Podunajska, výučbu tanečného folklóru vo folklórnych kolektívoch pre deti, mládež, dospelých. Formou teoretických a praktických cvičení počas troch jednodňových workshopov a jedného dvojdňového sústredenia sa  pod vedením odborných lektorov budeme venovať metodike nácviku ľudového tanca, typológii tradičných ľudových tancov, analýze, princípom a vnútornej štruktúre, základom choreografie a tanečnej improvizácii. Vďaka novým odborným poznatkom budú mať pedagógovia možnosť efektívnejšie pracovať vo svojich folklórnych kolektívoch, zavádzať nové choreografie typické a autentické pre región Podunajska, čo je hlavným cieľom podujatia.

Garantom a lektorom workshopu je István Katona, folklorista, tanečník, hudobník choreograf, pedagóg a etnológ, v rokoch 1983 – 1987 umelecký riaditeľ a choreograf vo folklórnom súbore Mladé srdcia, dnes známe ako Tanečné divadlo Ifjú Szivek v Bratislave.

Jednodňové workshopy v termínoch 24.09, 08.10. a 22.10.2022 a dvojdňové sústredenie      05. – 06. 11. 2022 sa budú konať v priestoroch Kultúrneho parku Árpáda Fesztyho v Martovciach.

Podujatie Metodika ľudových tancov Podunajska III. sa realizuje v rámci projektu pod názvom KREATIV 2022.

Uzávierka prihlášok: 12. 09. 2022 (pondelok)

Počet miest je obmedzený.

Kompletný program TU.
Prihlášky: TU

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia – Hlavný partner