Mix 2020. 09. 23.

VIZ – Vzdelávajme, Inšpirujme, Zachovajme

Dať umelcom priestor na prezentáciu svojej tvorby, vzájomnú konfrontáciu, rozšíriť obzory a naučiť ich nové výtvarné a remeselné techniky to bolo cieľom workshopu VIZ (Vzdelávajme – Inšpirujme – Zachovajme), ktoré sa konalo v rámci projektu KREATIV 2020 – KultúraRealizáciaElánAktivitaTradíciaInšpiráciaVzdelávanie.  V tejto súvislosti Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo 4 dňový umelecký workshop zameraný na vzdelávanie amatérskych umelcov, ich inšpiráciu do budúcej tvorby, zachovanie ľudových a tradičných remesiel. Odborným garantom podujatia bola PhDr. Eva Dénesová.

Worskhop sme odštartovali Arttexom. Je to slovenský patent netkanej textílie, druh tapisérie. Technika arttex má svoje korene v 60. rokoch, keď sa vyrábalo tzv. „arachné“. Prvá netkaná textília využívala vtedajšiu novinku československého textilného priemyslu – prešívací stroj. V 70. rokoch ho skupina výtvarníkov využila na tvorbu tkaných tapisérií. Po revolúcii sa začala technika používať na tvorbu textilných výtvarných diel, čím vznikol slovenský patent netkanej textílie pod ochrannou známkou s názvom arttex. Základným materiálom techniky je čistá vlna, rúno spracované v širokej palete farieb. To sa poukladá na podkladové plátno, vzniknutý obraz sa zažehlí, pristehuje zafixuje vbodávaním alebo šitím. Touto technikou nás previedla lektorka arttexu Anna Stojanovová, ktorá sa tomuto remeslu venuje už skoro 10 rokov.

Modrotlač TRNKA je rodinná firma, ktorá sa venuje výrobe modrotlače už viac ako 100 rokov. V súčasnosti dielňu spravuje Peter Trnka, ktorý je piatou generáciou z rodiny výrobcov. A práve Peter bol našim lektorom druhého dňa, ktorý sme venovali modrotlači. Aj keď je výroba modrotlače tajomná ako prísady do papu, alebo samotná farba (indigo) sú výrobným tajomstvom, postup výroby modrotlače však tajomstvom nie je. Vyrábať modrotlač je umenie. Umením je dokonca aj to, keď sa podarí dosiahnuť, aby bola modrá naozaj sýta. Látka musí byť zhruba pätnásť minút vo farbe, potom pätnásť minút na vzduchu. Kontaktom s kyslíkom indigo zoxiduje a zafixuje sa na látku. Peter Trnka nazval tento proces zázračným procesom. Tak aj účastníci nášho workshopu čarovali a vyrábali modrotlač.

Kým nám pap schol na slniečku, vybrali sme sa s výtvarníkmi aj na obhliadku Martoviec, ktoré sú svojou rozlohou neveľké, zato však ukrývajú prenádhernú prírodu a krásne ľudové zvyky. Navštívili sme Ľudový dom a Alúvium Žitavy. Martovce ležia pri sútoku riek Nitry a Žitavy, 18 km severovýchodne od Komárna. Kvôli svojej geografickej polohe bola obec pomerne izolovaná od ostatných dedín a miest. Aj táto skutočnosť prispela k tomu, že v Martovciach sa mnohé prvky ľudovej kultúry a zvyky zachovali dlhšie ako v okolitých obciach. Toto platí aj pre ľudovú architektúru. Na začiatku sedemdesiatych rokov minulého storočia bol dom č. 101 vyhlásený za pamiatkovo chránený objekt a od roku 1975 je v ňom zriadená expozícia ľudového bývania. Tradičný roľnícky dom podľa nápisu na hrade postavil István Nagy v roku 1871. Je postavený zo zmesi hliny a slamy technikou vykladania. Štít domu je vypletaný prútím, strechu prikrýva trstina. Vnútorné členenie pôvodne trojpriestorového obytného domu pozostávalo z prednej izby, pitvora s oddelenou kuchynskou časťou s otvoreným komínom a komory, z ktorej posledný majiteľ vytvoril zadnú izbu a k obytnej časti budovy pristaval dnešnú komoru a maštaľ. Izby sú zariadené pôvodným martovským maľovaným nábytkom z konca 19. a zač. 20. stor.

Prírodná rezervácia Alúvium Žitavy bola vyhlásená v roku 1993. Toto chránené územie vymedzujú ochranné hrádze rieky Žitava a končí na sútoku starej Nitry a Žitavy. Alúvium je súbor mokraďových a lesných biotopov, sú tu lužné, vŕbovo-topoľové a jelšové lesy, ktoré slúžia ako vtáčie hniezdište. Domov tu má viac ako 76 druhov vtákov. Nám sa však ukázali len labute. V mokradiach rastú vzácne vodné a močiarne druhy rastlín, ako napríklad leknica žltá, plamienok celistvolity a veľa iných. Alúvium je súčasťou chráneného vtáčieho územia Dolné Považie.

Akvarel je maliarska technika, pri ktorej sa hojne využíva voda. Ide o jednu z najťažších spôsobov maľovania, keďže pri nej nie sú možné rozsiahle opravy. S touto technikou môžete vytvoriť nádherné, vzdušné a žiarivé obrazy. A práve tretí deň podujatia sa niesol v znamení akvarelu – lektorom bol László Zsóka z Budapešti. László sa akvarelu venuje profesionálne už viac ako 8 rokov. Jeho kurzy a workshopy akvarelu na území celého Maďarska sú známe a veľmi vyhľadávané. Od minulého roka rozšíril svoje pôsobenie aj na južné Slovensko. V rámci nášho workshopu oboznámil účastníkov s materiálmi potrebnými na akvarelovú tvorbu (špeciálne štetce, farby a papier), so základmi kompozície a princípmi maľby akvarelu. Účastníci si pod jeho odborným vedením vytvorili akvarelovú maľbu zátišia, na ktorej si osvojili prvotné princípy práce s akvarelom. Popoludňajšia časť workshopu patrila náročnejšej maľbe, akvarelu v plenéri a maľbe krajiny.

Kurz drevorezby prebiehal počas celého podujatia vzhľadom na technickú a fyzickú náročnosť práce. Účastníci sa oboznámili so základmi drevorezby, s problematikou reliéfu a jeho tvorby, ako aj s vlastnosťami dreva a pomôckami, ktoré sú nevyhnutnosťou pri práci s drevom. Vznikli menej náročné diela menšieho rozsahu, komorné diela, ktoré odrážajú skutočnosť, že účastníci workshopu sa s drevorezbou stretli po prvý krát. Vyzdvihnúť je možné exteriérovú sochu pelikána (výška cca 140 cm), kde lektor workshopu István Katona názorne prezentoval postupy drevorezby a vytváranie drevených sôch aj za použitia náročných technických pomôcok.

Podujatie sa konalo 27. – 30. augusta 2020 v Kultúrnom parku Árpáda Fesztyho v Martovciach so záverečnou výstavou vytvorených diel. Veríme, že toto prenádherné prostredie a dlhoročné skúsenosti našich lektorov vytvorili tú pravú kreatívnu atmosféru a že sme amatérskym výtvarníkom poskytli novú inšpiráciu do ich budúcej tvorby.

Workshop z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia – hlavný partner podujatia.