Mesto 2017. 05. 22.

Začína sa veľká komárňanská oprava ciest – treba počítať s uzavretými cestami

V nasledujúcom pól roku sa nám trocha skomplikuje život: naraz na 15-tich uliciach Komárna sa bude konať obnova ciest (z toho tri v Novej Stráži). Nebude to len obyčajné asfaltovanie: tam, kde to bude potrebné, prebehne aj renovácia plynového potrubia, výmena a renovácia vodovodného potrubia (kanalizácie), obnova elektrického vedenia a prehľadnejším spravia aj dopravné označenia (dopravné značky a cestné dopravné označenia).

„ To znamená, že už od začiatku budúceho týždňa, ale najmenej do dvoch týždňov, treba počítať s uzávierkami ciest –

povedal v piatok  (19.máj) na tlačovej konferencii primátor mesta László Stubendek. – toto sa dosť citlivo dotkne občanov a to nielen vodičov, ale aj cyklistov a chodcov. Pravdepodobne sa budú v nasledujúcom pól roku častejšie vytvárať dopravné zápchy. Nebude to ľahké obdobie, bude potrebná zvýšená pozornosť. Žiadame občanov o trpezlivosť. Toto je za posledné roky najväčšia investícia nášho mesta, vďaka ktorej sa konečne budeme môcť dôstojne pohybovať po cestnej komunikácii.“

„Žiadame občanov o trpezlivosť.“

Verejnú súťaž a elektronickú verejnú aukciu na rekonštrukciu cesty vyhrala akciová spoločnosť EUROVIA SK, čiže oni budú vykonávať potrebné práce. Eurovia patrí vo viacerých krajinách medzi skúsené firmy zaoberajúce sa cestným staviteľstvom. Podľa prvých odhadov mala byť celková investícia vo výške 2,7 milióna eur – oni spravia potrebné práce lacnejšie a to za necelých 1,7 miliónov (1 694 000 eur). Na obnovu cestnej premávky si mesto Komárno zobralo úver. Firma Eurovia dáva 10 ročnú záruku na nové cesty – to znamená, že v prípade, že na obnovenej ceste vznikne do 10 rokov výtlk, alebo priehlbina, či iná nezrovnalosť, nebude povinnosťou mesta túto chybu napraviť.

„Naše mesto minulo doteraz nie malé financie na rôzne menšie opravy ciest – oprava výtlkov, látanie ciest – povedal zástupca primátora Keszeg Béla. – Aby som povedal len dva príklady: v posledných dvoch rokoch sme minuli na opravu ulice Eötvösa 8 tisíc eur a 7 tisíc eur na obnovu ciest Dunajského nábrežia. Toto nemôže fungovať takto donekonečna – museli sme nájsť efektívne a zároveň kvalitné riešenie. Ako základ sme si zobrali príklad z iných miest. Možno to takto naraz vyzerá na veľké výdavky – no zároveň neskôr, po rokoch, bude program na opravu ciest znamenať pre naše mesto úsporu nákladov.

Rôzne inžinierske práce už prebehli a onedlho sa začnú veľké opravy ciest. Pozrime sa kedy budú na ktorej ceste pracovať – teda kedy bude ktorá cesta uzavretá. (Dané dátumy musí na základe zmluvy firma Eurovia dodržať, no v prípade nečakaných problémov, treba počítať aj s oneskorením.)

 

Nasledovné cesty budú v uvedených dátumoch z časti, alebo celkovo uzavreté:

 • Dunajské nábrežie – 13 270 m2 – (29.máj – 7.júl)
 • Ulica Slobobdy – 5 600 m2 – (5.jún – 7.august)
 • Parkovisko medzi Jókaiho ulicou a ulicou Františkánov – 1 559 m2 – (26.jún – 31.august)
 • Štefánikovo námestie – 2 125 m2 – (3.júl – 29.september)
 • Lehárova ulica – 2 608 m2 – (3.júl – 29.september)
 • Ulica Biskupa Királya – 1.časť: Od Záhradníckej po Špitálsku ulicu – 1 533 m2 – (17.júl – 29.september)
 • Ulica Eötvösa – 1.časť: od Cintorínskeho radu po Špitálsku ulicu – 15 090 m2 – (17.júl – 29.september)
 • Mesačná ulica – 1 951 m2 – (31.júl – 29.september)
 • Jókaiho ulica – 1 104 m2 – (1.august – 31.október)

 

 • Ulica Biskupa Királya – 2.časť: od Špitálskej ulice, po Cintorínsky rad – 3 895 m2 – (1.august – 31.august)
 • Gútsky rad – 102 m2 – (1.august – 14.september)
 • Ulica Budovateľská – 5 106 m2 – (14.august – 14.september)
 • Ulica Eötvösa – 2 časť: od Špitálskej ulice po Záhradnícku ulicu – 1 040m2 (4.september – 31.október)
 • Ulica Komáromi Kacza – 6 067 m2 – (14.september – 31.október)
 • Včelárska ulica (Nová Stráž) – 922 m2 – (16.október – 16.november)
 • Jazmínová ulica (Nová Stráž) – (16.október – 16.november)
 • Smrečinová ulica (Nová Stráž) – dve ulice spolu 1 640m2 – (16.október – 16.november)

 Celkovo: 63 612 m2 cestnej komunikácie.

 

Ostatné dôležité informácie a zaujímavosti

V prípade niektorých ulíc sa bude obnovovať aj chodník. Bude to napríklad Jókaiho ulica, časť ulice Eötvösa (od Záhradníckej ulice po Menház), Dunajské nábrežie (od bývalej tlačiarne po Rybársku ulicu).

V prípade Jókaiho ulice prišiel Úrad ochrany pamiatok s jedným dosť nákladným a prekvapivým nápadom, ktorého sa zatiaľ drží.

Na tejto ulici sa pod momentálnym asfaltom nachádza niekdajšia mačacia dlažba. Úrad ochrany pamiatok by túto dlažbu chcel spod asfaltu dať vybrať a opätovne ju na Jókaiho ulici použiť. Teda: na tejto časti cesty by bola z dôvodu ochrany pamiatok uložená mačacia dlažba (aj na ceste!), ktorá sa nachádza momentálne pod asfaltom. Keďže práve týmto by chceli pozdvihnúť úroveň okolia reformátskeho kostola (ktorý je mimochodom jeden z najväčších reformátskych kostolov historického Maďarska).

Asfalt, ktorý budú odstraňovať pri obnovách ciest, by mesto chcelo s pomocou aktuálnej, modernej, k životnému prostrediu šetrnej technológii opätovne využiť. Jednoducho povedané, budeme mať plno asfaltu – teda podľa predbežných odhadov to bude okolo 10- tisíc ton – a vďaka tomuto asfaltu bude možné okrem už menovaných 15 ulíc obnoviť aj iné cestné povrchy.

Keď už budú odstraňovať asfalt, vymenia aj staré plynové potrubia a obnovia aj kanalizáciu. Obnova kanalizácie je obzvlášť potrebná – spomeňme si na minuloročné letné dažde a po nich vzniknuté „záplavy“. Na obnovu kanalizácie vyčlenilo mesto 400-tisíc eur.

 

Môžu sa vyskytnúť aj nečakané problémy

Z tohto všetkého je viditeľné, že môžu vzniknúť aj nečakané problémy. A práve preto dátum ukončenia obnovy ciest záleží aj od toho, v akých intervaloch a dokedy sa podarí plánovaná výmena inžinierskych sietí (plyn, voda, verejné osvetlenie a odpadová voda) v daných uliciach a tiež či sa vyskytnú také, dopredu nepredvídateľné práce, ktoré nie sú v pláne obnovy ciest, ale aj tak s ňou silno súvisia.

Je prirodzené, že sa vyskytnú také, neplánované prekážky, ktorých odstránenie bude potrebné (kolaps inžinierskych sietí, zlyhanie, alebo chyba podzemných sietí, pamiatkové nálezisko, chyba pod povrchom cesty – ktorá sa dá zistiť až po odstránení povrchovej vrstvy cesty atď.) A práve z tohto dôvodu je potrebné, aby sme v nasledovnom pól roku boli trpezliví.