Región Dél-komárom 2022. 08. 11.

V Komárome aj naďalej prebiehajú archeologické výkopové práce

Toto leto archeológovia a študenti archeológie pokračovali vo výskume kúpeľa z rímskej éry, ktorý sa nachádza vedľa Stadion cesty. Na základe radarových záberov odborníci pracujú na výkopovej ploche 600 metrov štvorcových zo šesťtisíc metrov štvorcových areálu kúpeľov, uvádza komarom.hu.

Od archeológa Dr. Dávida Bartusa, dekana BTK Univerzity Eötvösa Loránda, sme sa dozvedeli, že v ôsmej tohtoročnej sezóne vykopávok, ktorá sa už blíži ku koncu, sa už našlo niekoľko senzačných nálezov: medzi nimi viac ako 1 900 -ročný odtlačok topánok, teda stopa po topánke rímskeho vojaka. Okrem toho sa našli aj stovky bronzových medailí a ďalšie medailové poklady a fibuly. Stopy starovekých budov sú identifikované pozemným radarom, magnetickými prístrojmi a leteckými fotografiami.

Vedúci vykopávok Dr. Dávid Bartus upozornil, že rímske kúpele pozostávali z troch hlavných častí, studenej, teplej a vlažnej vody. Práce na bazéne odkrytom pri minuloročnom výkope pokračovali aj tento rok, odkryté bolo aj takmer štvormetrové, úplne neporušené olovené vodovodné potrubie a žľab na odvádzanie odpadových vôd, čo je vzácny nález. V teplovodnom bazéne sa na ploche niekoľko stoviek metrov štvorcových našli stopy po podlahovom a stenovom kúrení.

Zodpovedná vedúca výskumu a riaditeľka Múzea Györgya Klapku – Emese Számadó, dodala, že archeologický výskum sa začal v roku 1992 a prvý deň otvorených dverí sa konal v roku 2001, kedy boli verejnosti predstavené aktuálne výsledky výskumu. Práce vtedy ešte prebiehali na Trhovisku a po 25 rokoch pokračovali popri Stadion út. Niektoré z nájdených nálezov budú umiestnené v Klientskom centre Brigetio.

Aj v tohtoročnej 30. výkopovej sezóne môže každý spoznať výsledky výkopových prác, vrátane vojenského kúpeľa v Brigetiu, keďže  v stredu 17. augusta od 14:00 sa uskutoční deň otvorených dverí, na ktorý sú všetci vítaní!

(Zdroj: komarom.hu)