Región Dél-komárom 2023. 03. 13.

V Komárome odovzdali novú telocvičňu Rímskokatolíckej základnej školy

Dňa 10. marca ráno slávnostne otvorili novú telocvičňu Rímskokatolíckej základnej školy s materskou školou Szent Imre, ktorá oslavuje 25. výročie svojho vzniku. Zariadenie, ktoré bolo postavené s takmer 1,2 miliardou HUF z vládnej podpory, bolo dokončené ako súčasť investície Győrskej diecézy, uvádza komarom.hu.

Pozdrav predniesol Miklós Soltész, štátny tajomník Kancelárie predsedu vlády zodpovedný za cirkevné a národnostné vzťahy,  Dr. Czunyiné. Judit Bertalan, poslankyňa kraja a  dr. Attila Molnár primátor južného Komáromu. Po slávnostnom programe predškolákov a žiakov novú telocvičňu a jej užívateľov predstavil dr. András Veres, požehnal biskup Győrskej diecézy a predseda Maďarskej katolíckej biskupskej konferencie.

Telocvičňa bola postavená na vnútornom školskom dvore. Zariadenie pozostáva z haly vhodnej pre hádzanárske ihrisko a dvojpodlažnej budovy so šatňou a obslužnými blokmi. Rímskokatolícka základná škola s materskou školou Szent Imre bola nedávno rozšírená investíciou vo výške 600 miliónov forintov v roku 2021 o dvojpodlažnú časť budovy s rozlohou 628 metrov štvorcových, kde bola okrem troch spoločenských miestností aj telocvičňa. Školu navštevuje 308 školákov a 75 škôlkarov.

Zdroj: komarom.hu