Región Dél-komárom 2021. 03. 09.

V Komárome pokračuje výsadba stromčekov

V maďarskom Komárome aj naďalej prebieha výsadba stromčekov. Práce vykonáva spoločnosť Komárom Városgazda Nonprofit Kft. – píše komarom.hu.

„Pri odrodovom zložení sme plochy navrhli tak, aby boli neustále prítomné stromy a kríky. Nebezpečné, tŕnisté, divoké množiace sa rastliny pre chodcov a deti boli vykorenené a namiesto toho sme vytvorili nádhernú viacúrovňovú flóru,“ oblasť predstavil Márton Juhász, manažér pre údržbu parku od spoločnosti Városgazda Kft.

Tieto dôležité turistické aspekty sa zohľadnili neskôr, a preto bola v parku umiestnená aj séria informačných tabúľ zostavených na historickom základe.

Na žiadosť obyvateľov Komáromu bolo na ulici Csokonai vysadených 20 líp. Stalo sa tak preto, lebo ako ukázal nedávny výskum, tieto stromy sú schopné zachytávať emisie.

„Tento rok kladieme väčší dôraz na výsadbu tých druhov stromov, ktoré sú tolerantnejšie k suchu,“ zdôraznil Márton Juhász.

Napriek tomu, že koronavírus zamedzil jednotlivé práce, ako napríklad aj výsadbu stromčekov pri Moste Monoštor, sa vysadilo celkovo 1300 sadeníc.

Zdroj: komarom.hu