Región Dél-komárom 2021. 05. 04.

V maďarskom Komárome vyrastie nové centrum mesta

Komárom v Maďarsku nedisponuje tradičným mestským centrom. Primátor Attila Molnár poukázal na túto skutočnosť a predstavil svoju víziu kde by priestor na nové centrum ponúkol pozemok bývalej továrne na ľan. Informuje na svojej stránke komarom.hu

„V Komárome chýba jedno námestie, korzo alebo miesto, kde by sa ľudia mohli stretávať,“ informuje Dr. Attila Molnár.

Prvé informácie o zatvorení továrne sa objavili v roku 2019. Neskôr sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva rozhodlo, že pozemok vo výmere 6 hektárov odkúpi samospráva za 450 miliónov forintov.

„V rámci finančnej pomoci od Európskej únie a Maďarskej republiky sa obnova mesta stane prioritou. Nové centrum mesta spĺňa podmienky pre všetky projekty, takže financie pre uskutočnenie obnovy sú zabezpečené,“ informuje primátor Komáromu.

V rámci 6 hektárov je dostupných 25 000 m2 pre zastavanie. Tam by sa tak vytvorilo hlavné námestie a niekoľko obchodných, športových a kultúrnych jednotiek, zelené plochy a reštaurácie.  

Budova z roku 1902 sa zachová, keďže ide o významnú priemyselnú pamiatku. „Máme pred sebou obrovskú príležitosť! Proces plánovania sa začne v blízkej budúcnosti,“ uzavrel svoje myšlienky primátor.

Zdroj: komarom.hu