Mesto 2011. 10. 13.

V meste sa vykonáva vakcinácia líšok proti besnote

Kto odfotí líšku v centre Komárna, má u mňa pivo! 😉

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) organizuje 24. sezónnu vakcináciu voľne žijúcich líšok proti besnote spôsobom, ktorý zodpovedá kritériám Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Preto sa v rámci jesennej kampane 2011 vykonáva aj v meste Komárno. TASR informoval zástupca primátora Komárna Vojtech Novák.“Vieme, že líšky sa pohybujú aj v centra mesta Komárno, informovali nás obyvatelia. Predtým to boli ojedinelé prípady, ale v ostatných rokoch je ich viac,” konštatoval Novák s tým, že v meste sa nachádzajú bašty, ktoré sú také zarastené, že líšky tam majú lepší pokoj ako v hociktorom revíri.

V baštách v centre mesta je taká húština, že tieto zvieratá sa tu cítia dobre a preto sa tu zdržiavajú.Podľa zástupcu primátora cieľom vakcinácie je udržať štatút SR ako krajiny bez výskytu besnoty a tým minimalizovať výdavky štátneho rozpočtu, ktoré sú vynakladané na prevenciu a tlmenie besnoty v rezorte pôdohospodárstva a zdravotníctva. “Jesenná kampaň 2011 orálnej vakcinácie proti besnote bude spolufinancovaná Európskou úniou na základe Rozhodnutia Komisie č. 2010/712/EÚ do výšky 75 percent nákladov na laboratórne testy, nákup a distribúciu očkovacej látky,” zdôraznil Novák.

Dodávateľskou organizáciou pre jesennú kampaň 2011 orálnej vakcinácie líšok proti besnote na celom území Slovenskej republiky je Bioveta SK, spol. s r.o., Nitra.

TEXT: TASR

Vyjadrite svoj názor