Mix 2020. 10. 05.

V Nemocnici AGEL Komárno operovali COVID pozitívneho pacienta

Život prináša aj takéto situácie. Chirurgovia Nemocnice AGEL Komárno boli postavení pred nečakanú realitu, keď museli v nedeľu popoludní operovať muža, pozitívneho na koronavírus, ktorý utrpel zlomeninu krčka bedrového kĺbu. Operácia trvala niekoľko hodín, realizovala sa v tzv. červenej COVID zóne za prísnych epidemiologických opatrení. Pacient je po operácii v poriadku a nemocnica ukázala plnú pripravenosť na takéto situácie.

Išlo o 80-ročného pacienta z Domova sociálnych služieb v Komárne, ktorý utrpel úraz pri bežnom páde. Pacient pochádza z DSS, ktoré bolo nedávno označené ako ohnisko nákazy na COVID-19. ,,Napriek informácii, že pacient bol pôvodne otestovaný na toto ochorenie s negatívnym výsledkom,   od jeho prijatia do nášho zdravotníckeho zariadenia sme ho vnímali ako rizikového  a bol  uložený v červenej covid zóne. Vzhľadom na to, že pacient nebol v bezprostrednom ohrození života, definitívne operačné riešenie bolo odložené do výsledku PCR testu. Na základe pozitívneho výsledku sme pripravili tzv. červenú operačnú sálu a za prísnych hygienických opatrení sa operačný zákrok  uskutočnil,“ vysvetlil medicínsky riaditeľ západného klastra AGEL SK MUDr. Rudolf Pelikán. Tam celý operačný tím zrealizoval nevyhnutnú operáciu, všetci museli použiť jednorazový ochranný oblek, ochranné okuliare, štít, respirátor, dvoje jednorazové rukavice a návleky na topánky. ,,V kompletnom ochrannom obleku naši kolegovia operovali necelé dve hodiny a museli sa vyrovnať s obmedzeným komfortom,“  objasňuje špecifiká takejto operácie MUDr. Rudolf Pelikán.

Celkový čas operácie sa predĺžil práve o dôkladnú prípravu operačnej stály, dôsledné oblečenie ochranných osobných pracovných prostriedkov a po skončení operácie o ich odborné vyzlečenie, aby nedošlo ku kontaminácii zdravotníkov. ,,Pacient s nami veľmi dobre spolupracoval, počas operácie nenastali komplikácie ani čo sa týka jeho úrazu, ani stavu súvisiaceho s koronavírusom,“ dodal medicínsky riaditeľ západného klastra AGEL SK.  

Po operácii bol pacient presunutý na pripravenú COVIDovú jednotku s vlastným monitoringom vitálnych funkcií, vyčlenenú len pre COVID pozitívnych pacientov. ,,Nečakaná operácia ukázala, že máme jasné, ako postupovať. Každý kolega vedel, čo má robiť, respektíve, ako riešiť konkrétnu situáciu, ktorú život  v podmienkach koronavírusu môže priniesť a hlavne vzájomnú koordináciu celého tímu,“ dodal MUDr. Pelikán.

,,Som rád, že napriek tomu, že nie sme koncová nemocnica sme ukázali, že sme pripravení zvládnuť neodkladné operačné výkony  všeobecnej chirurgie aj  úrazovej chirurgie. Vieme sa o našich pacientov adekvátne postarať a zároveň eliminovať riziko prenosu ochorenia COVID-19 na našich zdravotníckych pracovníkov. Zároveň chcem uistiť  našich pacientov a klientov, že nastavené hygienicko – epidemiologické procesy v nemocnici vrátane včasnej identifikácie rizikových pacientov,  ich  bezpečnej izolácie za poskytovania  potrebnej zdravotnej starostlivosti  sú na takej úrovni,  že riziko nákazy v našom zariadení je na významne nižšom stupni ako u bežnej populácie, v bežnom verejnom živote,“ konštatoval riaditeľ Nemocnice AGEL Komárno Miroslav Jaška.

(Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková, Hovorkyňa skupiny AGEL SK)