Mesto 2022. 06. 24.

V Nemocnici AGEL Komárno otvorili nový urgentný príjem 3. tisícročia

Nemocnica AGEL Komárno vo štvrtok 23. júna slávnostne otvorila nový urgentný príjem. Výnimočný projekt z pohľadu architektonického aj technologického v celkovej hodnote takmer 11,2 miliónov € spĺňa najprísnejšie kritéria európskej úrovne v poskytovaní urgentnej medicíny. Nemocnica na tento projekt získala z eurofondov  9,2 miliónov €, z toho 10% sa na spolufinancovaní projektu podieľala samotná nemocnica. Cieľom projektu bolo zásadným spôsobom zvýšiť úroveň a kvalitu poskytovanej urgentnej zdravotnej starostlivosti pre vyše 110 tisíc obyvateľov spádovej oblasti komárňanskej nemocnice, rozšíriť rozsah poskytovaných služieb verejnosti a najmä robiť medicínu tretieho tisícročia. Celá stavba sa realizovala za plného chodu nemocnice pri čiastočných obmedzeniach pre pacientov aj návštevníkov.

Výstavba nového urgentného príjmu odštartovala 8. júla 2020. Do jej výstavby zasiahla aj pandémia covid-19. Vďaka vynikajúcej spolupráci a pochopeniu všetkých zúčastnených sa však projekt predĺžil minimálne. Projektantom stavby bol Ing. arch. Ladislav Vikartovský.

Realizácie stavby sa ujala spoločnosť MENERT Šaľa.

Výnimočným v tomto projekte bola výzva umiestniť novú budovu urgentného príjmu medzi dve existujúce časti nemocnice. ,,Tým sme dosiahli jedinečné prepojenie dvoch samostatne stojacich budov, takže pacient, ktorý do nemocnice príde sám, alebo bude dovezený záchrannou službou, prejde ,,suchou nohou“ v rámci troch budov. Samozrejmosťou pri takomto projekte je najmodernejšia  zdravotnícka technika a zariadenie, moderné informačné a komunikačné technológie vrátane vybavenia vysokorýchlostným pripojením a softvérom. Verím, že už na prvý pohľad bude všetkým jasné, že od dnes robíme v komárňanskej nemocnici urgentnú medicínu na úplne inej úrovni a že to bude znamenať viac zachránených životov,“ uviedol riaditeľ Nemocnice AGEL Komárno Miroslav Jaška.

Nový urgentný príjem má 12 nových mobilných nemocničných lôžok, 9 vyšetrovacích lôžok, tri transportné lôžka, tri nové operačné sály vrátane osvetlenia, stropné RTG, mobilné RTG s ramenom, diagnostickú stanicu RTG, tri ultrasonografy, CT prístroj, ako aj centrálny monitoring vitálnych funkcií, štyri anestéziologické prístroje, päť defibrilátorov a dve operačné veže.

Hlavné prínosy nového urgentného príjmu:

  • centralizácia urgentných príjmov jednotlivých oddelení
  • pacient príde, resp. ho dovezie záchranná služba na jeden spoločný urgentný príjem 
  • prepojenie troch samostatných budov (chirurgicko-gynekologický pavilón, nový urgent, interný pavilón)
  • rozdelenie urgentu na verejnú a neverejnú časť
  • okamžitý bezpečný prevoz pacientov v rámci neverejnej časti na operačné sály

Celkové investičné náklady urgentného príjmu: 11 187 000 €  

Z toho prípravná časť: 752 000 €

Prostriedky EÚ: 9 240 000 € (z toho spolufinancovanie nemocnice 924 000 €)

Ďalšie náklady spojené s výstavbou:  1 195 000 €

Dôležitou podmienkou, aby samotná stavba mohla začať, bola prekládka vnútorných (areálových) inžinierskych sietí, nachádzajúcich sa pod budúcou navrhovanou budovou. Najdôležitejšie pre bezproblémový chod nemocnice a predovšetkým pre pacientov bolo vybudovať aj náhradné rozvody stlačeného vzduchu, kyslíka a záložného prúdu nízkeho napätia zásobujúce oddelenie ARO a súčasných operačných sál.

Veľmi rád by som poďakoval predovšetkým pacientom a všetkým zamestnancom za trpezlivosť, pochopenie a ohľaduplné správanie sa v súvislosti s výstavbou urgentného príjmu.  Verím, že výsledok ich všetkých presvedčí, že sme zrealizovali jeden skvelý projekt, ktorý pomôže nám všetkým, uviedol riaditeľ nemocnice M. Jaška. 

Nemocnica AGEL Komárno má skvelú spoluprácu aj so záchranármi zo spoločnosti ZAMED, čo je dôležitým predpokladom, aby dosahovala skvelé úspechy pri záchrane životov. Od začiatku roku 2022 poskytli na urgentnom príjme pomoc takmer 6 000 pacientom.

Nemocnica Komárno s viac ako 110-ročnou históriou je jedným z najvýznamnejších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne. Odbornú zdravotnú starostlivosť poskytuje na 11 lôžkových oddeleniach, 3 jednotkách intenzívnej starostlivosti, v 23 ambulanciách a 10 oddeleniach spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek. Za rok 2021 sa v hodnotení všeobecných nemocníc o Najlepšiu nemocnicu roka umiestnila v ankete INEKO na 3. mieste. Nemocnica tiež získala už po niekoľkýkrát diamantovú plaketu ANGELS AWARDS za prístup v liečbe náhlych cievnych mozgových príhod.