Mesto 2022. 04. 27.

V utorok sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie ocenení mesta Komárno

V utorok popoludní sa odovzdali najprestížnejšie ocenenia od predstaviteľov mesta. Ocenenia Čestný občan mesta, PRO URBE a Cena primátora mesta sú odovzdávané jednotlivcom a organizáciám za úspešnú reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta.

Cena primátora bola udelená PhD. Vilmosovi Galo za verejnoprospešnú odbornú činnosť v oblasti miestnej histórie. Ťažiskom jeho výskumu sú cirkevné dejiny najmä Komárna. Ako kurátor vytvoril viacero výstav v Komárne a jeho okolí, a s jeho menom sa spája aj realizácia troch exteriérových panelových výstav v Komárne. Je tiež autorom niekoľkých vlastivedných brožúr a letákov. V roku 2015 spustil sériu Knihy Pro Museum, ktorej cieľom je vydávanie a distribúcia vlastivednej literatúry v Komárne. Doposiaľ sa vydalo už päť zväzkov s komárňanskou tematikou. Vilmos Galo napísal aj sprievodcu Komárnom – Krátky turistický sprievodca mestom v piatich jazykoch. Od nástupu do múzea je organizátorom vlastivednej súťaže „Nec arte, nec marte“, v ktorej si každoročne družstvá základných škôl Komárna a Komáromu zmerajú svoje vedomosti z miestnej histórie. 

Cena primátora bola udelená Helene Greisingerovej za celoživotnú obetavú prácu v oblasti zdravotníctva. Pomáhať pacientom v nemocnici sa jej páči aj po 50 rokoch praxe, je to jej poslaním aj celoživotnou láskou. Poznajú ju tisíce pacientov a ona ku každému z nich pristupuje s ochotou, pokorou a pochopením.

Cena primátora bola udelená Mestskej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu pri príležitosti 100. výročia organizovaného rybárstva v Komárne a za dlhoročnú aktívnu činnosť.

Cena primátora bola udelená Mgr. Józsefovi Szilva za dlhoročnú rozmanitú a úspešnú prácu v oblasti pedagogiky a umeleckého života. Jozef Szilva ako pedagóg, vedúci predmetovej komisie, zástupca riaditeľa, významným spôsobom prispel k rozvoju a zveľadeniu výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Komárne. Vlastnou tvorivosťou a úspechmi svojich žiakov reprezentoval a reprezentuje školu a mesto Komárno doma i v zahraničí.

Cena primátora mesta Komárna, in memoriam, bola udelená Margit Tarics Lőrincz ako prejav úcty zakladajúcej členke komárňanského divadla a za celoživotnú oddanosť obecenstvu.

Cena PRO URBE in memoriam bola udelená JUDr. Jurajovi Horváthovi za významnú prácu v oblasti práva a ústavného súdnictva, ako aj za šírenie dobrého mena mesta Komárna.

Cena PRO URBE bola udelená Mgr. Éve Korpás za výnimočnú umeleckú činnosť , ako aj za zachovanie tradícií v oblasti ľudového spevu a hudby.

Rudolfovi Čerňanskému bol udelený titul Čestný občan mesta za významnú celoživotnú činnosť v oblasti populárnej hudby a za šírenie dobrého mena mesta Komárna.