Kultúra 2013. 09. 18.

Včelárska nedeľa Komárno 2013

1422065_58698094

Pozývame vás na Včelársku nedeľu 2013 do Domu Matice slovenskej, kde vás čaká:

Súťaž o najlepší med, peľ a medovinu regiónu Komárno – víťaza určíte práve VY
Ochutnávky a predaj včelích produktov za špeciálne ceny od 9:00 hod
Kultúrny program a slávnostné zahájenie podujatia od 14:00 hod
– Osvetová prednáška Ing. Pavla Petruša,
– prednášajúci odborník včelárstva na tému: Včelie produkty vo výžive a prevencii chorôb
Súťaž
– Čo vieš o našich včelách- vedomostná súťaž
– Život s našimi včielkami – výtvarná súťaž
– Stánok s občerstvením

Zatiaľ sa zapoj do súťaže – vyplň kvíz alebo nám nakresli pekný obrázok a súťaž o ceny TU: http://www.dramatak.sk/test.html

Slovenský zväz včelárov /SZV/ prešiel procesom transformácie a stala sa z neho života schopná spoločenská organizácia združujúca včelárov Slovenska. SZV je začlenený do spoločnej organizácie „Združenie Slovenská včela“ zastrešujúcej všetky včelárske organizácie na Slovensku.
Staronové vedenie SZV svojou usilovnou, múdrou a nekompromisnou prácou nastolila princípy včelárenia, ktoré z našej úžasnej prírody získava včelie produkty svetových parametrov. Dôraz na zdravotný stav včelstiev udržovaný bez používania antibiotík, čím ďalej tým viac využívané metódy moderného včelárenia donášajú svoje.

Naše včelie produkty, hlavne med a medovina, postupne na konaných svetových včelárskych podujatiach v posledných rokoch získavajú ocenenia diplomami , certifikátmi, medailami a medailami veľakrát zlatými. Slovensko ako krajina úspešných včelárov sa dostáva do povedomia svetových včelárskych organizácii, včelími produktmi postupne aj do povedomia svetových konzumentov, aj keď do obchodných reťazcov sme ešte nedorástli.

Slovenský zväz včelárov tieto výsledky propaguje, vykonáva osvetu obyvateľov Slovenska o užívaní včelích produktov. Zabezpečuje prednášky o kvalite týchto produktov cez ZO SZV, organizuje a usporiada výstavy a ostatné spoločenské včelárske osvetové podujatia. Na týchto vysvetľuje účinok, pôsobenie včelích produktov na zdravie, na potrebu užívania včelích produktov vo výžive obyvateľstva.

My v Základnej organizácii SZV v Komárne na Výročne členskej schôdzi ZO konanej ešte v marci tohto roku v programe sme okrem štandardných bodov schôdze ocenili aj našich úspešných včelárov za ich prospešnú prácu. Rozhodli sme sa v intenciách vpredu uvedeného usporiadať podujatie hodné povšimnutia.

Projektom „Včelárska nedeľa ZO SZV Komárno 2013“ organizujeme odborné, osvetové, kultúrne a spoločenské podujatie na oslavu včelárstva, včiel a včelích produktov. Nosnou myšlienkou podujatia je prednáška pre obyvateľov Komárna, regiónu Komárna na tému Včelie produkty vo výžive a prevencii chorôb človeka.

Včelárska nedeľa sa bude konať dňa 13. Októbra 2013 v Dome Matice slovenskej v Komárne s celodenným programom ako medový festival na princípe osláv „dožiniek“ bežne organizovaných na našich dedinách pri príležitosti ukončenia žatvy a poľnohospodárskeho roku pre oslavu dosiahnutých pôžitkov zo svojej práce. Podujatie bude usporiadané v spolupráci ZO SZV z Čaky, z Nových Zámkov a z Hurbanova.

Podujatie bude zabezpečované pod záštitou Primátora mesta Komárna pána MUDr. Antona Mareka a s jeho finančnou podporou. Taktiež s finančnou podporou sponzorov podnikateľského prostredia z regiónu Komárno. Títo sponzori budú vymenovaní v článku, ktorý napíšeme v nasledovné dni. S podporou SZV, našej materskej organizácie, ktorej predseda pán Ing. Ľudovít Gál generál major Slovenskej armády vo výslužbe zúčastní sa nášho podujatia. Je treba povedať, že kultúrne vstupy a celá réžia bude pod patronátom riaditeľa Domu Matice slovenskej v Komárne, pod vedením pána Jozefa Černeka.

Zámer usporiadateľov podujatia je zaujať prednáškou uvedenej témy, kultúrnym programom, vystúpením speváckych a tanečných súborov, spevokolu klubu dôchodcov Komárna. Pri prezentácii účastníkov na podujatie títo obdržia brožúru „Včelie produkty“, ktorá bude v cene symbolického vstupného na podujatie. Taktiež bude postarané o gurmánske vyžitie podávaním gulášu a občerstvenia.

Budú k dispozícii predajné stoly včelárov s ponukou včelích produktov priamo od včelára aj za znížené ceny v prípadoch získania „včeličiek“ žiakov základných a stredných škôl zúčastnených sa na internetovej súťaži o včelárstve. Žiaci v súťaži za dve správne odpovede obdržia dve včeličky a keď prídu na podujatie so svojimi rodičmi získajú aj tretiu včeličku, čo bude oprávnenie na 10 % tnú zľavu na nákup včelích produktov u ktoréhokoľvek predávajúceho včelára.

Vpredu uvedenú tému bude prednášať, prezentovať Ing. Pavol Petruš, držiteľ osvedčenia odborný prednášateľ včelárstva. Bude organizovaná aj súťaž o najlepší med, medovinu, … V prípade dobrého počasia veríme, že sa usporiadateľom podarí účastníkom podujatia poskytnúť pekný zážitok spojený s aktuálnou osvetou o včelárstve spojený s nákupom včelích produktov spríjemnených kultúrnymi vstupmi a že využijú možnosť pochutnať si na guláši z diviny aj s príslušnou ponukou občerstvenia.

Na podujatie srdečne pozývame obyvateľov Komárna a celého regiónu Komárna.

TEXT: Ing. Pavol Petruš, predseda ZO SZV Komárno, hlavný organizátor podujatia.