Mesto 2023. 03. 29.

Komárňanka na Kongrese Európskej asociácie nemocničných lekárnikov v portugalskom Lisabone

Nemocnica AGEL Komárno mala zastúpenie na prestížnom 27. kongrese Európskej asociácie nemocničných lekárnikov, ktorý sa konal v portugalskom Lisabone. Medzi tri tisíc účastníkmi z celého sveta mali svoj príspevok v podobe posteru aj farmaceuti z Komárna a osobne sa ho zúčastnila vedúca farmaceutka komárňanskej nemocnice PharmDr. Hajnalka Komjáthy PhD.

Kongres je prestížnou záležitosťou, účasť vedúcej farmaceutky je úspechom nielen pre nemocnicu, ale aj Slovensko. Hlavnou témou kongresu bolo: ,,Od návrhu liekov k úspechu. Čo je pre pacienta skutočne dôležité?“,,Počas kongresu odzneli 3 hlavné plenárne prednášky, množstvo seminárov, interaktívnych prednášok aj workshopov. Témy boli rôznorodé, od vedy a výskumu až po personalizovanú medicínu, od medikačných chýb až po bezpečnú liečbu, taktiež ďalšie aktuálne témy ako je zelená lekáreň, e-farmácia, nedostatkové lieky,“ vysvetľuje H. Komjáthy.

V tomto roku sa na kongrese aktívne zúčastnili  aj farmaceuti z Nemocnice AGEL Komárno vďaka tomu, že Vedecký výbor EAHP pozitívne hodnotil a prijal ich poster pod názvom „Medikačné chyby a ich vnímanie z pohľadu zdravotných pracovníkov“, ktorý bol publikovaný v sekcii venovanej bezpečnosti pacienta a zabezpečenie kvality. Práca bola zameraná na analýzu medikačných chýb v súvislosti s objednávaním, prípravou a podávaním parenterálnych, teda intravenóznych liekov. ,,Poukázali sme na to, že nemocniční farmaceuti svojimi vedomosťami môžu výrazne prispieť k eliminácii medikačných chýb a zvýšiť bezpečnosť hospitalizovaných pacientov,“ vysvetlila skúsená odborníčka a vedúca farmaceutka Nemocničnej lekárne. 

Nemocničná lekáreň AGEL Komárno funguje od roku 1992, jej tím tvorí 6 farmaceutov, 5 farmaceutických laborantov a 4 sanitárky. Ich prioritou je zabezpečiť bezpečnú, účinnú a efektívnu farmakoterapiu u všetkých ambulantných aj hospitalizovaných pacientov. Počas pandémie covidu a aj v súčasnosti sa lekáreň zameriava aj na výrobu individuálne pripravovaných liekov, ktoré sú na trhu málo dostupné.