Mix 2020. 06. 12.

Vedúca farmaceutka nemocničnej lekárne v Komárne: ,,Na stav pandémie nikto z nás nemohol byť pripravený“

Nemocničná lekáreň Nemocnice Komárno, ktorá je členom skupiny AGEL, má za sebou trojmesačné hektické obdobie, ktoré nikdy doposiaľ nezažila. Pandémia koronavírusu preverila farmaceutov aj pacientov, znamenala inú formu a spôsob práce. Čo všetko toto obdobie pre nemocničnú lekáreň znamenalo, prezradila v rozhovore vedúca farmaceutka PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD.

Ako hodnotíte etapu pandémie koronavírusu za tri mesiace?

Začiatok tohto obdobia bol veľmi hektický a  náročný, následne, asi za 2-3 týždne, sa situácia ustálila. Na stav pandémie nikto z nás nemohol byť pripravený, nakoľko sme to nikdy na vlastnej koži nezažili.

O čo bol medzi klientmi najväčší záujem?

Naši klienti kupovali najmä lieky tlmiace horúčku, hlavne lieky s obsahom paracetamolu, ďalej dezinfekčné prostriedky. Okrem toho bol veľký záujem o výživové doplnky podporujúce  imunitný systém, a to vitamín C, D a imunoglukán. Z ochranných pracovných pomôcok tvárové rúška, jednorazové rukavice. Externé zdravotnícke zariadenia nakupovali okrem spomenutých aj ochranné okuliare, jednorazové plášte, respirátory, návleky na obuv. Pacienti s chronickým ochorením mali predpísané svoje lieky na tri mesiace, pričom boli využité služby elektronického zdravotníctva.

Ako sa zmenil chod a režim lekárne?

Obmedzili sme vstup pacientov/klientov do lekárne podľa nariadenia hlavného hygienika. Samozrejme, celý čas sme nosili osobné ochranné pracovné pomôcky. Tvárové rúška a rukavice sme vyžadovali aj od našich klientov. Pre tých, ktorí nemali rukavice, sme poskytovali dezinfekčný roztok na ruky. Lekáreň sme dezinfikovali každú hodinu, dali sme sem  namontovať germicídny žiarič. Asi šesť týždňov sme vydávali lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke prostriedky cez dve pohotovostné výdajné okienka.

Aký bol vývoj v návštevnosti zákazníkov za marec, apríl, máj?

Najviac pacientov/klientov sme zaznamenali v mesiaci marec. Druhá polovica marca bola pre nás najnáročnejšie obdobie.

Aký bol pomer vydaných liekov na recept, prípadne erecept a liekov bez predpisu?

V našej lekárni vydávame prevažne lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky na lekársky predpis/poukaz. Predaj voľnopredajných liekov, výživových doplnkov, kozmetiky a doplnkového sortimentu tvorí len 15 až 20% z celkového nášho obratu. Tento pomer bol zachovaný aj počas pandémie.

Mali ľudia snahu si robiť zásoby?

Na začiatku obdobia pandémie si ľudia jednoznačne robili zásoby. Začalo sa to nákupom liekov obsahujúcich paracetamol, dezinfekčných prostriedkov, výživových doplnkov obsahujúcich vitamín C a D. Keďže stavy zásob týchto liekov v našej krajine sa rýchlo vyčerpali a stali sa až nedostupným, vydávali sme len obmedzený počet týchto liekov na pacienta. Následne sme pripravovali kapsule s obsahom paracetamolu a kyseliny askorbovej ako individuálne pripravované lieky (IPL), a dezinfekčný roztok a gél podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sami.

Obracali sa na Vás ľudia s radami,  ako si pomôcť v dobe pandémie a o čom sa najčastejšie radili?

Zaznamenali sme mnoho telefonických konzultácií, najmä z oblasti dostupnosti liekov a e-receptov.

Zvládli ste túto etapu čo sa týka personálu, vzhľadom napríklad na OČR?

Etapu pandémie sme zvládli bez väčších problémov.

Aký zámer v rozvoji lekárne máte do budúcna?

Snažíme sa zachovať odbornosť našej profesie. Nakoľko Nemocnica Komárno buduje onkologické centrum, lekárenskú starostlivosť poskytujeme čoraz viac onkologickým pacientom. Vydávame aj finančne náročnú biologickú liečbu pre onkologických pacientov, stomické pomôcky. Poskytujeme odborné informácie nielen pacientom, ale aj zdravotným pracovníkom. Využívame vedomosti, ktoré získavame aj pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni. Pripravujeme širokú škálu individuálne pripravovaných liekov: kapsule, čapíky, masti, krémy, liečivé peny, globule. Vieme nahradiť niektoré nedostatkové lieky touto formou, čo ocenia nielen naši pacienti, ale aj lekári. Stále viac externých lekárov má záujem o našu odbornosť.

Mali ste aj nejakých študentov na praxi aj počas pandémie?

Počas pandémie sme študentov nemali, ale od samého začiatku existencie lekárne zabezpečujeme prax pre študentov farmácie aj pre budúcich farmaceutických laborantov.  Našu lekáreň si vybrali študenti nielen z Bratislavy, ale aj z Košíc, dokonca z Brna i z Hradca Králové.

Celkovo dopyt po liekoch vzrástol alebo klesol?

Pretože pacienti/klienti si robili zásobu, momentálne je o naše služby menší záujem. Za krátky čas sa to však môže zmeniť, keďže zásoby liekov mali na tri mesiace, cca do 15. júna 2020.

Od kedy lekáreň v Komárne historicky funguje?

Lekáreň pri nemocnici v Komárne poskytuje lekárenskú starostlivosť od decembra 2012.

(Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková, Hovorkyňa skupiny AGEL SK)