Mesto 2011. 02. 18.

Veľvyslanec USA navštívil Univerzitu J. Selyeho

Veľvyslanec USA na Slovensku Theodore Sedgwick počas stredajšej návštevy mesta Komárno zavítal na Univerzitu Jánosa Selyeho (UJS).

V sprievode veľvyslanca bola aj jeho manželka Kate. Ako TASR informovala vedúca úradu UJS Mária Fabó, na univerzite vzácnu návštevu privítal rektor János Tóth v sprievode niekoľkých akademických funkcionárov. „Veľvyslanec sa zaujímal o históriu a vznik univerzity, o jej poslanie smerom k uspokojovaniu vzdelanostných požiadaviek a potrieb maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku. Pýtal sa na otázky financovania UJS. Ako historik sa zaujímal aj o bohatú históriu mesta Komárno a jeho okolia,“ uviedla Fabó.

Rektor Tóth ozrejmil hosťom, že UJS je najmladšou slovenskou verejnou vysokou školou a v súčasnosti aj najmenšou. Zameriava sa najmä na výchovu učiteľov pre školy s vyučovacím jazykom maďarským, podnikových ekonómov a manažérov pripravovaných nielen pre domáci, ale aj európsky trh práce a v neposlednom rade duchovných reformovanej cirkvi. „Rektor vyzdvihol aj bohaté medzinárodné kontakty univerzity. Hoci sme najmladšou slovenskou verejnou vysokoškolskou ustanovizňou, univerzita sa rozvíja dynamicky a aj napriek svojej krátkej existencii v mnohých smeroch predstihuje aj staršie vysoké školy,“ zdôraznila vedúca úradu.

Veľvyslanec informoval prítomných o príprave programu pre slovenských študentov na pobyt v amerických firmách za účelom získania odborných skúseností, zlepšenia praktických zručností a zdokonalenia jazykových kompetencií. Očakáva záujem aj zo strany študentov. Po stretnutí s vedením univerzity sa veľvyslanec so svojím sprievodom stretol so zástupcami študentov UJS. Zaujímal sa o ich vedomosti o amerických reáliách, o ich študijné možnosti a podmienky a uplatnenie na trhu práce. Stretnutie sa uskutočnilo bez účasti zástupcov z vedenia univerzity, aby svojou prítomnosťou neovplyvňovali stanoviská študentov.

„Po ukončení stretnutia so študentmi sa veľvyslanec vyjadril veľmi pochvalne. Vyzdvihol výborné komunikačné schopnosti poslucháčov v angličtine, čo je od ‚native speaker‘ veľká pocta. Ocenil aj skutočnosť, že okrem svojej materčiny plynule komunikujú aj v slovenčine a angličtine,“ opísala priebeh udalostí Fabó.

TEXT: TASR