Mesto 2018. 07. 09.

Verejné prístavy chcú nový systém kontroly v prístavoch v Bratislave a v Komárne

Verejné prístavy pripravujú nový systém kontroly vstupov do prístavov v Bratislave a v Komárne. Jedným z dôvodov takéhoto kroku je podľa hovorcu spoločnosti Martina Kontúra zvýšenie prehľadu o tom, čo sa do areálov prístavov dovezie, aj s ohľadom na environmentálnu záťaž.
Spoločnosť sa podľa neho pre zabezpečenie funkčného a spoľahlivého systému kontroly a aj pre zvýšenie transparentnosti výberového procesu rozhodla najprv podrobne zmapovať aktuálny stav prostredníctvom odbornej štúdie realizovateľnosti „Kontrola vstupu do verejných prístavov Bratislava a Komárno„.
Firma tak v uplynulých týždňoch uskutočnila výzvu na predloženie cenových ponúk na túto štúdiu, víťazom sa stala spoločnosť Radvise Group. „Úspešný uchádzač splnil podmienky účasti, požiadavky na opis predmetu zákazky a ponúkol najnižšiu cenu,“ konštatoval Kontúr.
Štúdia bude podľa jeho slov financovaná z príjmov z podnikateľskej činnosti spoločnosti a náklady na ňu predstavujú 32.000 eur bez dane z pridanej hodnoty. „Cieľom návrhu je identifikácia najvhodnejšieho spôsobu zabezpečenia kontroly vstupu a odchodu osôb a dopravných prostriedkov v rámci areálov verejných prístavov Bratislava a Komárno,“ opísal Kontúr.
Návrh bude podľa jeho slov zahŕňať identifikáciu existujúcich vstupov do areálov, určenie rizikových lokalít, prípadne návrh na vytvorenie nových vstupov do areálu, aby sa zjednodušila kontrola.
 „Prostredníctvom štúdie budú identifikované minimálne dve variantné riešenia. Výber najvhodnejšieho riešenia bude vykonaný na základe porovnania technickej, ekonomickej a prevádzkovej náročnosti riešení,“ doplnil hovorca. Výsledné riešenie sa podľa neho spracuje do úrovne dokumentácie potrebnej pre výber zhotoviteľa.
V súčasnosti sú vstupy do areálov verejných prístavov kontrolované súkromnou spoločnosťou, ktorá vykonáva prekládkové služby v areáli verejných prístavov.
Spoločnosť Verejné prístavy je akciová spoločnosť so 100-percentným vlastníctvom štátu. Firma vykázala za rok 2017 zisk viac ako 828.000 eur.

(tasr)