Kultúra 2016. 12. 06.

Vianočné štipendium pre študentov Strednej priemyselnej školy

Už je tomu niekoľko rokov, čo sme na Strednej priemyselnej škole v predvianočnom období prvýkrát rozdali malú finančnú výpomoc študentom zo slabšieho sociálneho prostredia. Ani tento rok tomu nebude ináč.