Kultúra 2016. 12. 06.

Vianočné štipendium pre študentov Strednej priemyselnej školy

Už je tomu niekoľko rokov, čo sme na Strednej priemyselnej škole v predvianočnom období prvýkrát rozdali malú finančnú výpomoc študentom zo slabšieho sociálneho prostredia. Ani tento rok tomu nebude ináč.

„Iniciatíva sa začala pred tromi rokmi, lebo hoci súčasne na škole robíme zbierky pre viacero organizácií, ktoré ich následne použijú na nimi vymedzené účely, ako učitelia sa deň čo deň stretávame s tým, žeaj do našej školy chodia študenti, ktorí sú síce šikovní a nadaní, avšak ich rodičia dokážu ich štúdium podporiť iba za nemalých obetí, pre mnohých z nás sú takmer neuveriteľné príjmy, z ktorých ich štúdium rodičia podporujú,” ozrejmil nám pán riaditeľ školy, Ing. Ján Vetter, dôvody, pre ktoré bol fond na jednorazovú podporu sociálne slabších rodín zriadený. Z vyššie uvedených dôvodov sa rozhodli zamestnanci školy, resp. jej absolventi a dnešní sponzori vytvorenie fondu, na ktorom počas celého roka vzrastá suma, ktorú napokon pred Vianocami rozdelia medzi žiakov najväčšmi odkázaných na výpomoc. A tak sa nazbierané prostriedky, každoročne je to približne 1000,- eur, dostanú najkratšou cestou na to najvhodnejšie miesto.

O finančnú výpomoc je možné i tento rok požiadať vyplnením žiadosti, v ktorej sa uvádzajú informácie o sociálnej situácii rodiny na základe vlastného priznania. Dôležitou súčasťou žiadosti je aj odporúčanie triedneho učiteľa, ktorý má najužší kontakt s rodičmi svojich žiakov a teda dokáže posúdiť, kde by finančné prostriedky najviac pomohli. K ďalším rozhodujúcim kritériám pri posudzovaní žiadostí patria tiež študijné výsledky posudzovaného žiaka, resp. počet žiakom vymeškaných vyučovacích hodín. Výber žiakov, najvhodnejších adeptov posudzujú popri vedení školy zástupcovia odborového zväzu a Rady školy. Každoročne túto finančnú výpomoc dostanú 7- 10 žiaci.