Kultúra 2016. 12. 05.

Vianočné trhy s pestrým programom

Ochutnávať pochúťky a vyberať z ponuky predajcov na komárňanských vianočných trhoch môžete aj na dvoch miestach. Čaká na vás bohatý a pestrý program, do ktorého sa zapoja vzdelávacie inštitúcie aj podnikatelia. Zaujímavosťou je  aj vyhotovenie vianočnej fotografie – populárnej selfie.

V polovici týždňa, už od stredy podvečera, od 18. – ej hodiny privítajú záujemcov v kaviarni Kút Café Robi Lakatos a Zoli Hanusz. Na rovnakom mieste od 20.- ej hodiny nás na najkrajšie sviatky v roku naladí  adventný koncert Slovenského kvarteta.

Víkendové akcie začínajú v piatok popoludní. Na Klapkovom námestí čakajú už od 13 – ej hodiny tradičné drevené hračky malých aj veľkých. Tento rok poskytne priestory Európske nádvorie, zároveň si však budeme môcť užiť vianočnú atmosféru aj na Klapkovom námestí.. Na nádvorí bude pripravený pestrý program pre návštevníkov, zapoja sa do neho viaceré vzdelávacie inštitúcie aj  podnikatelia. Predstavia sa deti z materských škôl, Základnej umeleckej školy, Centra voľného času, členovia Klubu dôchodcov a rôzne  kultúrne telesá.

Okrem týchto aktivít bude pripravený aj program v Kaviarni Kút, v Súkromnej základnej umeleckej škole, vo Vinárni Vitis, kde bude dominovať rodinný program.  Svet rozprávok nám priblížia Viktória Rák, Xénia Molnár a István Olasz, ale môžete si vyskúšať aj tvarovanie hrnčiarskej hliny. Vo vinárni nám Nicoleta Domján  priblíži zvyky, spojené s dňom svätej Lucie. Vianočné špeciality ponúka aj vináreň Bottéka a Irish Pub tiež čaká na svojich  hostí.

Outdoorové programy ponúkajú rozmanité hudobné zážitky, v podaní Évy Korpás a známych hudobníkov si vypočujeme vianočné koledy, ďalej vystúpia Peter Emmer, Imre Vadkerti, Attila Zsapka, skupina Kuttyomfitty a Ghymešskí Igrici.

Zaujímavosťou je aj vyhotovenie skutočnej vianočnej selfie (zadarmo), v preoblečení do rôznych kostýmov, a takto budete mať možnosť prekvapiť svojich blízkych jedinečnou vianočnou pohľadnicou.

Celkom určite si z bohatej ponuky programov každý vyberie ten svoj, využijúc príležitosť na dobrý rozhovor,  oddych s horúcim nápojom v ruke či už v Európskom nádvorí, alebo na Klapkovom námestí.

A v nedeľu večer o pol piatej sa rozsvieti ďalšia – tretia sviečka na adventnom venci na  Klapkovom námestí.

  1. december – streda

18:00 – 19:30 Hudobné popoludnie s Robertom Lakatosom  a Zoltánom Hanuszom (Kaviareň

Kút)

20:00              Slovenské kvarteto  –  adventný koncert (Kaviareň Kút)

  1. december – piatok

13:00 – 16:00   vianočná selfie (Európske nádvorie)
13:00 – 16:00   tradičné drevené hračky (Klapkovo námestie)
13:30 – 15:30   slávnostná prehliadka programu detí z materských škôlok (Európske nádvorie)
16:00                koncert žiakov Základnej umeleckej školy (Európske nádvorie)
17:00                inštrumentálny program Petra Emmera (Európske nádvorie)
17:00                rozprávkové čítanie s Viktóriou Rák ( Kaviareň Kút)
19:00                maďarské ľudové koledy (Európske nádvorie)

Éva Korpás – spev
Kálmán Balogh – cimbal
András Madarász –  gitara, klavír

  1. december – sobota

10.30                Detský tanečný dom – Zoltán Gémesi ( Kaviareň Kút)
13:00 – 16:00    vianočná selfie (Európske nádvorie)
14:00 – 18:00    tvarovanie hrnčiarskej hliny (Súkromná ​​ZUŠ Sylvie Czafrangó ( Európske nádvorie č. 29, turecký a portugalský dom)
15:00                maďarské ľudové tance v podaní skupiny Pittypang, CVČ (Európske nádvorie)
15:15                Street Dance – moderné tanečné show, CVČ  (Európske nádvorie)
15.30 – 16.30   vystúpenie členov Klubu dôchodcov (Európske nádvorie)
16:30                vystúpenie folklórneho  súboru Mamičky od Dunaja (Európske nádvorie)
16:00                čítanie rozprávky so Xéniou Molnár  a Istvánom Olaszom ( Kaviareň Kút)
17:00                Vianočný koncert Viki & Friends (Európske nádvorie)
18:00                adventný akustický koncert v podaní  Istvána Szűts, Imre Vadkerti a Attilu

Zsapka (Európske nádvorie)

  1. december – nedeľa

13:30                zvyky na sv. Luciu  v podaní Nikolety Domján (Vináreň Vitis)
15:00                Kuttyomfitty: Betlehemská hviezda (Európske nádvorie)
16:00                Ghymesi Igricek (Európske nádvorie)
16:30                zapálenie tretej sviečky na adventnom venci  (Námestie gen. Klapku)