Kultúra 2023. 12. 19.

Vianočný videoklip ako krásny výsledok projektu Týždeň kultúry

Pamätáte si na projekt Týždeň kultúry, ktorý prebiehal počas týždňa 6. – 10. novembra 2023 v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP)? Priniesol svoje ovocie v podobe dvojjazyčného videoklipu! Precíťte tak čaro Vianoc s pesničkou Tichá noc v podaní ZPMP KN, folklórneho súboru Slovenskí rebeli a DSZ pri ZŠ M. Jókaiho s VJM v Komárne.

Týždeň kultúry – Na ceste s nami je projekt Regionálneho osvetového strediska v Komárne zameraný na podporu spolupráce a inklúzie znevýhodnenej skupiny mentálne a zdravotne postihnutých prvkami spoločných tvorivých aktivít. Projekt bol zavŕšený spoločným vystúpením klientov ZPMP KN, folklórneho súboru Slovenskí rebeli a DSZ pri ZŠ M. Jókaiho s VJM v Komárne. Výsledkom spolupráce je aj samotný videoklip.