Mesto 2020. 10. 20.

VIVA obytný komplex v Komárne: Obytné domy a byty na Leteckom poli

Po odobrení mestského zastupiteľstva sa podnikateľovi Zoltánovi Vargovi podarilo odkúpiť zarastený pozemok v rozlohe 24 287 m2, ktorý sa podľa jeho plánov premení ma obytný komplex. Okrem zaplatenia kúpnej ceny sa investor zaviazal, že vybuduje prístupové cesty, chodníky, verejné osvetlenie a potom hotovú infraštruktúru v hodnote 350 tisíc eur. Toto všetko zabezpečí na ploche s rozlohou 4 000 m2 a následne predá mestu za symbolické 1 euro.

„Obytný komplex bude niesť meno Viva a v jeho priestoroch sa bude nachádzať 14 prízemných a poschodových domov, štyri štvorposchodové bytové domy, v ktorých budú dvoj až trojizbové byty pre rodiny v Komárne. Konečné plány sú momentálne vo výrobe, predpokladáme, že by sme mohli vyhotoviť 52-60 obytných priestorov,“ hovorí o detailoch Zoltán Varga. S jeho menom sa spája viacero bytových domov a väčších stavebných projektov. Pod bytovými domami bude vybudované podzemné parkovisko, ktoré bude prispôsobené aj pre nabíjanie elektronických vozidiel. Podľa plánov bude vybudované aj prízemné parkovisko, ktoré bude dostupné aj pre klientov parku, a následne bude možnosť aj pre vybudovanie ďalších garáží pri hrádzi zo strany železnice. Bytové domy budú stavané podľa vlastných plánov zhotoviteľa, v prípade rodinných domov zabezpečujú plánovanie a udeľovanie licencií a výstavbu na základe nápadov budúcich vlastníkov. Okrem budovania ciest, chodníkov atď., sú na realizáciu týchto myšlienok potrebné aj siete verejných služieb – voda, plyn, elektrina, kanalizácia a internet.

V rámci obytného komplexu sa vybudujú aj zelené plochy a v centrálnej časti sa bude detské ihrisko. „Oblasť, ktorá bola doteraz relatívne nevyriešená, má úplne nový vzhľad a poskytuje mnohým rodinám v Komárne komfortné a kvalitné bývanie v blízkosti rieky Váh a zároveň niekoľkominútovú cestu do centra mesta,“ dodal Zoltán Varga.

Výstavbu bude vykonávať spoločnosť Tonex s.r.o., investorom bude Central Office s.r.o. a do výstavby sa zapojí viacero subpodnikateľov z Komárna. Povoľovací proces sa začne koncom tohto roka, po ktorom sa začne výstavba v druhej polovici roka 2021. Obytný komplex by mal byť postavený do roku 2024.

(PR)