Kultúra 2010. 12. 09.

Výtvarná súťaž pre amatérskych výtvarníkov – VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2011

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pozýva všetkých neprofesionálnych výtvarníkov, aby sa zapojili do 48. ročníka celoštátnej postupovej trojstupňovej súťaže neprofesionálnej/amatérskej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum.


Zapojiť sa môžu neprofesionálni výtvarníci od 15 rokov.

Uzávierka, kedy je potrebné odovzdať svoje diela do súťaže, je 18. januára 2011.
So súťažou je spojená aj spoločná výstava prihlásených účastníkov, ktorú pripravujeme na február. Viac o tejto dlhoročne úspešnej súťaži a o tom ako sa prihlásiť, sa môžete dozvedieť na našich dostupných kontaktoch:

Regionálne osvetové stredisko v Komárne
Petőfiho 2,
945 01 Komárno
035 760 37 83, 0907 401 938

Propozície súťaže sú uverejnené na našej webovej stránke www.ros-komarno.sk v sekcii Pripravujeme.

Tešíme sa na váš záujem o súťaž.

Vybavuje: Mgr. Jana Valkučáková.

FOTO: ilustračné