Mesto 2015. 08. 13.

Výzva na čerpanie finančných prostriedkov

Mesto Komárno v rozpočte na rok 2015 vyhradilo 10 tisíc eúr na financovanie žiadostí, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života, životného prostredia a ochrana našich prírodných hodnôt. Po odsúhlasení podkladov potrebných na podávanie žiadostí mestským zastupiteľstvom v júli 2015 je v nasledujúcom období možnosť uchádzať sa o tieto verejné zdroje.

Celková alokácia  je 10 tisíc eúr, z čoho je možné sa na jednu žiadosť uchádzať o sumu maximálne dvetisíc eúr. Z tejto sumy bude musieť uchádzač aspoň 30 percent preukázať ako vlastné zdroje. Vlastným zdrojom môže byť aj hodnota práce civilných združení, ale aj preukázateľné externé financie.

Hlavným cieľom grantu na tento rok je ochrana životného prostredia a zdravia občanov mesta.

Žiadosť o dotáciu môžu podať právnické osoby pôsobiace v meste Komárno a svoje aktivity vykonávajúce v prospech miestneho obyvateľstva. Môžu to byť občianske združenia aj podnikateľské subjekty.

Žiadosti je možné podať písomne, osobne alebo poštou v podateľni Mestského úradu v Komárne (Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno). Tlačivo k podaniu žiadosti v zmysle VZN 12/2015 je možné vyzdvihnúť na mestskom úrade alebo si stiahnuť z webovej stránky mesta. Kliknite SEM!

Ďalšie informácie ohľadne grantu zodpovedajú pracovníci komunálneho odboru úradu.

Prichádzajúce žiadosti budú mestským zastupiteľstvom schválené priebežne na základe odporučenia žiadosti príslušnou komisiou pracujúcou pri mestskom zastupiteľstve. Žiadosti je možné podávať do vyčerpania finančného limitu stanoveného na tento rok.

-krá-