Šport 2011. 11. 07.

Výzva – Prosba o pomoc pre zápasnícky šport v Komárne!

Po mnohých prebdených nociach a neúspešných pokusoch o získanie finančných prostriedkov  na zabezpečenie bežného chodu Zápasníckeho klubu Spartacus Komárno sa obraciam  s prosbou o pomoc na športovo cítiacich občanov, právnických a fyzických osôb.

Komárňanský zápasnícky šport je v hlbokej finančnej kríze v dôsledku čoho aj napriek pomoci – finančných príspevkov rodičov  a funkcionárov klubu, z mesiaca na mesiac veľmi ťažko vieme zabezpečiť bežný chod nášho klubu.

Napriek tomu, že jesenné mesiace sa nesú v znamení Majstrovských súťaží  vo všetkých vekových kategóriách, sa náš zápasnícky klub v dôsledku zlej finančnej situácie nevie a nemôže zúčastniť týchto súťaží a nevieme sa zúčastniť ani na renomovaných mládežníckych  zahraničných turnajoch na ktoré sme obdŕžali pozvánky.

Tréneri a funkcionári klubu svoju prácu s mládežou vykonávajú bezodplatne, ale ak sa nám nepodarí získať finančné prostriedky, nebudeme mať ani na krytie výdavkov spojených s dodávkou elektriny, tepla a vody a tak v priebehu niekoľkých mesiacoch budeme nútení  buď rozpustiť zápasnícky klub Spartacus Komárno, alebo na zimné a jarné mesiace prerušiť tréningy, nakoľko nebudeme môcť pre deti zabezpečiť teplo, svetlo a dodávku vody.

V prípade, že sa rozhodnete zápaseniu pomôcť, svoje príspevky môžete poukázať na účet v Dexia Banke č.ú. 3855956001/5600. Vedenie ZK Spartacus Komárno privíta každú pomoc, ktorá bude venovaná deťom.

JUDr. Karol Kúr, predseda Zápasníckeho klubu Spartacus Komárno

 

 

Vyjadrite svoj názor