Región 2015. 07. 06.

Tradičné detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach sú za nami

Dňa 3.- 4.7.2015 Obec Dulovce, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí so spoluorganizátormi Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne a ZŠ Dulovce usporiadali pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. Milana Belicu, PhD. už tradičný folklórny festival v Dulovciach.

S finančným prispením Nitrianskeho samosprávneho kraja zorganizovali XIX. Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti.

Na podujatí vystúpilo 12 folklórnych súborov: DFS Lúčik, Dulovce; DFS Malý Vtáčnik, Prievidza; DFS Maguráčik, Kežmarok; DFS Rosnička, Hurbanovo; DFS Tekovanček, Starý Tekov; DFS Krpčiarik, Dunajská Streda; DFS Hájenka, Bratislava a Univerzitný folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice. V Dulovciach vystúpili tri krajanské detské folklórne súbory DFS SKUS Fraňo Strapač, Markovec, Chorvátsko; DFS Cerovina, Čerpotok, Rumunsko; DFS Govličky, Aradáč, Srbsko.

Južnoslovenské slávnosti v Dulovciach majú neoceniteľný význam v pestovaní tvorivých folkloristických tradícií v prostredí detí a mládeže. Každoročne otvárajú nielen priestor na ich umeleckú prezentáciu, ale prostredníctvom folklórnych súborov sa dostávajú do povedomia divákov a priaznivcov ľudovej kultúry. Prirodzeným spôsobom implementuje vzťah k našej kultúre a k duchovnému bohatstvu. Obzvlášť pozoruhodnou a ocenenia hodnou je už samotná skutočnosť, že Južnoslovenské detské a mládežnícke slávnosti v Dulovciach sa z roka na rok tešia stále väčšej obľube širokej verejnosti. A práve folklór, zvyky a obyčaje v umeleckom kontexte navzájom zbližujú, spoločensky i kultúrne obohacujú národy a národnosti spolunažívajúce na jednom území, čo sa v plnej miere prejavuje v Dulovciach a okolí aj vďaka organizátorskému nasadeniu a nadšeniu.