Región 2015. 07. 06.

Tradičné detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach sú za nami

Dňa 3.- 4.7.2015 Obec Dulovce, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí so spoluorganizátormi Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne a ZŠ Dulovce usporiadali pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. Milana Belicu, PhD. už tradičný folklórny festival v Dulovciach.