Región 2017. 07. 12.

Folklórne slávnosti v Dulovciach naplnené radosťou a úsmevom

XXI. Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach sa už tradične začali slávnostným otvorením, na ktorom sa zúčastnil Mgr. Marián Kéry poslanec NR SR, a doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja.

O úspešnosti podujatia svedčí aj veľký počet domácich a zahraničných FS, ktoré pricestovali z rôznych kútov sveta. Z domácich sa nám predstavili DFS Lúčik z Duloviec, DFS Radosť z Trenčína, DFS Rosnička z Hurbanova, DFS Trnavček z Trnavy, DFS Kvetoňka zo Serede, DFS Plamienok z Tlmáč, folklórom motivovaný súbor Slovenskí rebeli z Komárna, FS Zobor z Nitry. Zo zahraničných sa predstavili FS Ostroha z Dublinu v Írsku, FS SKOS-u Ľudovíta Štúra z Iloku v Chorvátsku, DFS Sköcök zo Sarvašu v Maďarsku, FS Mladé hajduky z Vyšných Lapší v Poľsku, FS Cerovina z Čerpotoku v Rumunsku, Mladšia skupina FS Petrovská družina z Báčskeho Petrovca v Srbsku, DFS Sovička z Londýna z Veľkej Británie. Celkovo sa na slávnostiach zúčastnilo 15 folklórnych súborov čo je dôkazom toho, že pestovanie tradícií vo forme folklóru má narastajúcu tendenciu doma i v zahraničí.

„Malá Detva“ ako často nazývajú Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach každoročne otvárajú nielen priestor na ich umeleckú prezentáciu, ale prostredníctvom folklórnych súborov sa dostávajú do povedomia divákov a priaznivcov ľudovej kultúry. Tohtoročné slávnosti sa niesli pod režijnou taktovkou choreografa Mgr. art. Martina Urbana, PhD., ktorý v závere podujatia vyslovil poďakovanie folklórnym súborom aj obecenstvu za vytvorenie fantastickej atmosféry. Veľká vďaka patrí aj organizátorom, ktorými sú Obec Dulovce a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave. Spoluorganizátorom – Regionálnemu osvetovému stredisku v Komárne, ZŠ v Dulovciach a o.z. Dotyk ľudskosti – Touch of Humanity.