Mesto 2019. 06. 03.

Z budovy bývalej kaviarne Grand sa stane hotel

Mestu sa podarilo predať nehnuteľnosť na tretíkrát. Kupujúcim sa stala akciová spoločnosť DS Property so sídlom v Dunajskej Strede.

Po predchádzajúcich dvoch neúspechoch predaja v roku 2018 sa budova dočkala kupujúceho. Spoločnosť DS Property odkúpila budovu za 564 tisíc eur a ako informoval primátor mesta Komárno, Béla Keszegh, nový majiteľ plánuje premeniť budovu na hotel. Takto zanikli obavy z predchádzajúcich špekulácií, podľa ktorých mala byť sídlom kasína.

Budova prešla do vlastníctva mesta v roku 2017 na základe dohody s vtedajším vlastníkom Univerzitou Hansa Selyeho. Univerzita tak získala tri nehnuteľnosti, ktorých priestory využívala od roku 2005. História secesnej budovy sa datuje k začiatku 20. storočia, pričom predstavitelia mesta považujú kúpu za veľký úspech, nakoľko budova znovu nadobudne svoju zašlú slávu.

Zdroje: ujszo.com, deltakn.sk