Mesto 2019. 07. 01.

Zo Zlatého sudu bude hotel

Budova „Zlatý sud“, dnes známa ako Lehár, sa stala majetkom mesta v roku 2017 po výmene nehnuteľností medzi Univerzitou Hansa Selyeho a mestom Komárno. Univerzita už dlho nevyužívala budovu, takže jej stav sa stále zhoršoval. Mesto by si želalo, aby sa renovácia uskutočnila čo najskôr, aby táto historická budova bola zachránená pred úpadkom a slúžila na dobré účely. 

Mestský úrad 14. marca tohto roku vyhlásil verejnú súťaž na predaj budovy Lehár. Minimálna štartovacia cena stanovená mestom bola 559 000 eur. Keďže mesto obdržalo len jeden súťažný návrh s ponúknutou kúpnou cenou v hodnote 564 000 eur, spoločnosť DS PROPERTY bola vyhlásená za jednoznačného víťaza. Spoločnosť plánuje v budove vytvoriť nový hotel.

„Časť príjmu plánujeme použiť na renováciu ďalších našich historických budov v centre mesta. Už tento rok sa začne realizovať rekonštrukcia prednej fasády Dôstojníckeho pavilónu a obnova prvej strechy a fasády Zichyho paláca z dvora a na druhej strane zas máme pocit uspokojenia, že aj historická budova Lehár bude zachránená pred úpadkom a v krátkom čase opäť nadobudne svoju pôvodnú krásu. Rozhodujúce je aj zvýšenie hotelovej kapacity, pretože je dôležitou súčasťou rozvoja cestovného ruchu“ – povedal Béla Keszegh, primátor Komárna.

Bývalá kaviareň Grand bola postavená v rokoch 1889 až 1901. Počas Prvej republiky sa stala majetkom podniku Agrasol. Po roku 1938 tu sídlilo Ekonomické grémium, prízemie bolo využívané ako kaviareň pod názvom Zlatý sud. Po skončení druhej svetovej vojny bola kaviareň zrušená a do budovy sa presťahovala pobočka Sovietskej dunajskej flotily.

(komarno.sk)