Región Dél-komárom 2021. 03. 03.

Penzióny a hotely v Komárome v Maďarsku prežívajú vďaka priemyselnému parku

Maďarský komarom.hu informuje, že v Komárome je možné prijímať hostí, ktorí potrebujú ubytovanie na základe služobných účelov. Dôležitú úlohu v tomto má miestny priemyselný park.

„Vďaka investíciám priemyselného parku v Komárome a malým, stredným a veľkým spoločnostiam, ktoré tu pôsobia, existuje v tomto období významná obchodná klientela. V našom meste zvyčajne bývajú od pondelka do piatku. Vďaka nim nedošlo k žiadnemu prepúšťaniu a očakáva sa, že táto klientela bude stačiť na prekonanie tohto kritického obdobia. Bez prítomnosti priemyselného parku by mohli vzniknúť vážne problémy. Tieto nové investície sú dôležité, pretože neustále prinášajú nových partnerov a dodávateľov, ktorí hľadajú ubytovanie,“ zdôraznil Tamás Szentesi, manažér Hét Vezér Apartmanhotel.

V sektore cestovného ruchu sú ľudia, ktorí už vyčerpali všetky svoje rezervy. Podľa Tamása Szentesiho by sme teraz mali vytrvať, aby sme mali istotu, že sa otvorí v hlavnej sezóne.

„Popri prevádzke sa snažíme o najvyššiu možnú bezpečnosť. Pravidelne vykonávame dezinfekciu ozónom v miestnostiach a spoločných priestoroch, taktiež prevádzkujeme zariadenia na čistenie vzduchu v budove. Na raňajky sme zaviedli časové pásma a dbáme tiež na to, aby sme pri umiestňovaní stolov dodržiavali bezpečnú vzdialenosť,“ doplnil manažér Hét Vezér Apartmanhotel.

Domáci očakávajú hlavne miestnych hostí, návrat cudzincov sa má začať pomalšie. Všetko bude závisieť od toho, čo súčasná epidemiologická situácia umožňuje a od toho, kedy môžu otvoriť dvere kultúrne podujatia, festivaly a turistické atrakcie.

Zdroj: komarom.hu