Mesto 2017. 05. 31.

Začalo sa s postrekom komárov

V stredu nad ránom v Komárne odborníci začali s pozemným postrekom komárov. Komáre sú najaktívnejšie práve nad rámom a podvečer, preto je ich likvidácia najúčinnejšia. Dôležité je aj priaznivé počasie, relatívne bezvetrie bez zrážok. Taktiež je podstatné zosúladiť zásahy aj v okolitých obciach, nakoľko komáre sú schopné doletieť až do vzdialenosti 8 kilometrov.

Na základe výsledku verejného obstarávania bude spomínané práce realizovať komárňanská firma STING INVEST s.r.o., ktorá má v danej oblasti dlhoročné skúsenosti. V rozpočte mesta je na tento účel vyhradených 40 tisíc eúr, z čoho budú asi dve tretiny vynaložené na pozemné, a jedna tretina na letecké postrekovanie. Vlani mesto minulo na boj proti komárom 14 tisíc eúr, k čomu boli vyhradené ešte ďalšie zdroje počas povodne. V tomto roku to teda bude podstatne viac, čo bude postačovať na 3 až 4 komplexné zásahy.

Účinnosť zásahu závisí aj od miesta aplikácie. Najväčšiu pozornosť treba v tomto ohľade venovať stojatým vodným plochám, najmä v inundačnom území riek a v okolí Mŕtveho ramena Váhu

Mnohí sa pýtajú, prečo nie je vykonávaná aj biologická likvidácia komárov? Odpoveď je jednoduchá: na Slovensku takúto aplikáciu nevykonáva žiadna firma, naviac je takýto zásah veľmi zložitý a nákladný.

Dôležitá je aj koordinácia krokov ohľadne likvidácie komárov aj na vyššej okresnej a štátnej úrovni, nakoľko je veľa takých plôch v okolí mesta, ktoré obhospodaruje štátny sektor.