Mesto 2016. 06. 22.

Onedlho sa začne s postrekom proti komárom

Komárno je obklopené riekami a Mŕtve rameno Váhu je tiež rozsiahlou vodnou plochou, čo spôsobuje že premnoženie komárov každoročne znepríjemňuje život občanov Komárna.
Mesto má tento rok k dispozícii skromnejší balík financií na postrek komárov, ako malo po minulé roky. Napriek tomu sa aj tento rok bude aplikovať celoplošný postrek. Teplé počasie po zrážkach je vhodné na liahnutie lariev komára, preto sa aj tentoraz očakáva ich premnoženie, čo je nepríjemné najmä v blízkosti vodných plôch.

Mestský úrad bude aplikovať postreky podľa stanoveného harmonogramu do zastupiteľstvom stanovenej výšky rozpočtovaných prostriedkov, t.j. do 13500 eúr, čo postačuje na jeden celoplošný letecký postrek a niekoľko pozemných aplikácií. Mestskému úradu sa podarilo na niektorých verejných súťažiach ušetriť 5000 eúr, čo bude tiež prevedené do kapitoly ochrana proti komárom. Dotácie zo štátneho rozpočtu je možné žiadať až po vyhlásení tretieho stupňa povodňovej aktivity.
Nakoľko prostriedkov nie je veľa, úrad sa bude snažiť nedostatok financií kompenzovať presnou aplikáciou postreku v najvhodnejšom čase, aby sa čo najviac zamedzilo množeniu komárov. Kritická situácia je odborníkmi vyhlásená na základe počtu uštipnutí počas danej časovej lehoty. Podľa ich odporúčania by bola celoplošná aplikácia najvhodnejšia koncom júna. Dovtedy opadne hladina vôd, počasie sa oteplí na takú úroveň, že stojaté vody budú dostatočne teplé na liahnutie lariev. Sú miesta v Komárne, kde už teraz je problém s komármi, ale predčasná aplikácia by nebola dostatočne účinná, preto treba ešte nejaký čas vydržať. Postrek len v určitých lokalitách je nedostatočný, nakoľko komáre sú schopné preletieť až 8 kilometrovú vzdialenosť. Dostatočne účinný je preto jedine celoplošný postrek. Napriek tomu sa na najkritickejších miestach bude postrekovať aj pozemne, lokálne.
Pracovníci mestského úradu sú neustálom kontakte s odborníkmi a s firmou vykonávajúcou likvidáciu komárov a ak budú podmienky vhodné, ihneď sa začne s postrekom. Predbežne to vyzerá, že to bude zhruba do 10 dní.