Mesto 2020. 02. 21.

Začína sa jarné čistenie ciest!

Komunálny odbor Mestského úradu v Komárne oznamuje verejnosti, že mestské organizácie Comorra Servis a KOMVaK v spolupráci s Mestskou políciou v Komárne začnú od pondelka 24. februára priebežné strojové čistenie okrajov ciest, chodníkov a parkovísk. Okrem toho budú čistené dažďové vpusty a vykonaný bude aj orez stromov podľa potreby.

V meste na konkrétnych úsekoch 3 dni pred čistením mestská polícia umiestni prenosné dopravné značky „Zákaz zastavenia“ s dodatkovou tabuľou s vyznačeným dátumom a časom čistenia.

Prosíme vodičov, aby počas tohto čistenia rešpektovali prenosné dopravné značky, čím zabránia zbytočnému poškodeniu svojich vozidiel, ktoré môže nastať pri čistení. Zároveň sa vyhnú pokute za nerešpektovanie prenosného dopravného značenia.

Ďalšie informácie budú priebežne uverejňované na webovej a facebookovej stránke mesta a tiež v internetových médiách.

(MúK)