Mesto 2015. 03. 19.

Jarné čistenie mesta

Mesto Komárno oznamuje všetkým občanom, že v období 20. marca  – 13. apríla  2015 sa uskutoční jarné čistenie mesta.
Odpad môžu obyvatelia ukladať do veľkorozmerných kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené na verejných priestranstvách a v blízkosti záhradkárskych osád. Čistenie mesta sa uskutoční v dvoch  etapách:

• v termíne od 20. marca 2015    do 23. marca 2015

Zastavaná časť mesta : Selyeho ul., Ul. gen. Klapku, Komenského ul., Damjanichova ul., Vnútorná okružná ul., Ul. stavbárov, Jazerná ul., Veľká jarková ul., Robotnícka ul., Ul. M. Čáka , Hlboká ul., Ul. mládeže, Gazdovská ul., Ul. 29. augusta , Košická ul., Mederčská ul.,  Okružná ul., Staničná ul., Ul. mieru, Ul. odborárov, Ul. budovateľská, Priemyselná ul., Ul. slobody, Handlovská ul., Prowazekova ul., Ul. zlatého muža, Ul. R. Seressa, Eötvösova ul., Ul. pohraničná, Dunajské nábrežie, Hradná ul., Potočná ul., Ul. G.Czuczora, Nová Stráž, Hadovce, Kava, Ďulov Dvor

• v termíne  od 10. apríla 2015    do  13. apríla 2015

Záhradkárske osady mesta: Nová Stráž – záhradky, Pavel, Čerhát, Vadaš , Nová Osada, Harčáš, Šištag, Tehelňa, Ižianska cesta , Mŕtve rameno, Bašta IV.V.VI., Bratislavská cesta – záhradky, Selyeho ul.- záhradky, Orechový rad – záhradky, záhradky za Doprastavom, Malá Iža, Alžbetin ostrov

Odpad je možné uložiť aj v zberovom dvore na Harčášskej ceste. Prevádzková doba zberového dvora: pracovné dni okrem pondelka  1000-1800 hod., v sobotu 800-1200 hod.

Umiestnenie odpadu mimo veľkorozmerných kontajnerov je zakázané!

Kontakty:  MsÚ Komárno:  Ing.Sólymos   tel. 035/2851 362, Clean City s.r.o. :  p. Potáchová  tel. 035/771 30 91

 

-Mesto Komárno-