Región 2016. 05. 20.

Zvony v Bohatej opäť znejú

V roku 2015 sa sen členov Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v Hurbanove – Bohatej stal skutočnosťou. Po 23. rokoch sa podarilo zrekonštruovať zvonicu v Bohatej.  Niekoľko desiatok rokov  sa neozýval hlas zvonov v tejto mestskej časti  ani pri pohreboch ani pri odbíjaní celej  hodiny.

Pôvodná zvonica bola postavená niekedy na začiatku 19. storočia na pozemkoch Ordódyovcov. Do roku 1992 vo zvonici vyzváňali 2 zvony a zvolávali kresťanov k bohoslužbám. Práve v tomto roku pri stavbe a rozširovaní hlavnej cesty vedúcej cez mesto   sa pri jednej tragickej udalosti budova zvonice zrútila, veža sa zničila, len zvony zostali v absolútnom poriadku. V tom období stavebná firma realizujúca rozširovanie cesty narýchlo dala postaviť  zvonicu, ktorá už nebola taká ako pôvodná. Nízka, prikrčená, s malými okienkami, už  nezodpovedala pôvodnej.  A tu  v roku 2015 prichádza na scénu  Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Hurbanovo  pod vedením svojej duchovnej Tímei Erdélyi Flegel. Z jej iniciatívy sa podáva vypracovaný projekt na renováciu bohatskej  zvonice na Novozámockej ceste. Táto stavba  patrí ku kultúrnym a historickým pamiatkam mestskej časti Hurbanova, susedí so sochou J. Nepomúckeho a artézskou studňou. Denne vedľa nej prejde niekoľko stoviek áut, ale aj občanov.
Projekt bol podporený v rámci grantového programu Nitrianskej komunitnej nadácie Tu sme doma s finančnou podporou firmy Heineken. Finančnou pomocou prispelo aj mesto, sponzori a veriaci.   Stavebné práce, ktoré prevádzala miestna stavebná firma,  sa ukončili na konci roka 2015. Stavba dostala nové poschodie, čím sa pôvodná stavba zvýšila o 4 metre. Pribudli nové okná, ako aj nová strecha s medenou krytinou.
Celková výška stavby až po hviezdu predstavuje niečo vyše 17 metrov.  Do záverečných prác, ktoré sa týkali hlavne úpravy okolia sa aktívne zapojili aj obyvatelia  a dobrovoľníci. Zimné mesiace boli zasvätené vybavovaniu potrebných dokladov na stavebných úradoch. Apríl 2016 sa niesol v duchu aktívnej prípravy veľkolepej slávnosti – ďakovnej bohoslužby, ktorá bola venovaná vysväteniu zvonice. Program začal v kostole Reformovanej cirkvi v Hurbanove, kde sa zišlo vyše 300 veriacich, obyvateľov mesta i okolia Hurbanova. Bohoslužbu celebroval hlavnodôstojný Pán, biskup Ladislav Fazekas, za asistencie veľadôstojného Pána, dekana Szilárda Szénásiho, dekana Komárňanského Seniorátu a 24 duchovných z okolitých farností.  Celý sprievod sa po bohoslužbe presunul k zvonici, kde po prestrihnutí pásky a vysvätenia zvonice slávnostne zazneli zvony. Ich hlas znásobený silou vetra sa niesol po širokom okolí. Mnohí prítomní tlieskali, iným sa kotúľali slzičky po lícach. Počas chválospevu  miestneho reformovaného speváckeho zboru sa prítomným rozdávali medovníčky v tvare zvonice. Program sa končil pohostením v reštaurácii Starý orech, počas ktorého  pani farárka Erdélyi Flégel predstavila v krátkej videoprezentácii priebeh a realizáciu  renovácie zvonice. Poďakovala sa všetkým, ktorí sa akoukoľvek pomocou pričinili o to, že zvonica sa stala krásnou dominantou mesta.

Nech teda zvony hlasno a dlho znejú v novej zvonici, hlavne pri tých príjemnejších príležitostiach.

Text: M. Hamranová, foto: archív RKC Hurbanovo