štvrtok, júl 18. - Frigyes (hu) - Kamila (sk) 1 EUR = 327 HUF 23 °C
Mesto

Bugár : Môžeme si vydýchnuť!

Hoci v obmedzenej miere, no sankcie v jazykovom zákone ostávajú – vyplýva z návrhu pozmenenia zákonu, ktorý slovenská vláda odobrila na piatkovom mimoriadnom sedení.

Kultúrny rezort môže peňažnú pokutu udeliť len v istých prípadoch, keď štátna správa alebo administratíva v národnom jazyku nezverejní informácie, ktoré sa dotýkajú a ovplyvňujú zdravie, život, bezpečnosť či majetok občanov. Horná hranica pokuty pritom z doterajších 5000 eur klesla na 2500.

„Problém, ktorý roky trápil našu spoločnosť (minimálne na úrovni vlády) sa vyriešil“ vyhlásil minister kultúry Daniel Krajcer.

A čo sa zmenilo?

Ovládanie štátnej reči viac nie je povinné pre členov ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií a ani pre neštátne hasičské stanice. Novinkou je, že v mestách, kde pomer menšiny dosiahne 20 %, sa na zrazoch poslaneckého telesa bude môcť používať aj jazyk menšiny. Toto predošlé pravidlá nepovoľovali. Prekladanie do štátneho jazyka si však usadlosť musí zabezpečiť sama. V budúcnosti bude tiež možné vedenie úradnej kroniky v menšinovom jazyku, no potrebné ju bude preložiť aj do slovenčiny. Doteraz sa kroniky písali výlučne v slovenskom jazykom.

V národnostných školách viac nebude povinné všetky dokumenty zapisovať dvojjazyčne. Školský kabinet presne určil, ktoré doklady sa majú zaznamenávať aj po slovensky.

Organizátorom menšinových kultúrnych podujatí v reklamných pozvánkach a programoch písaných jazykom menšiny stačí v štátnom jazyku uviesť iba najzákladnejšie informácie. Pri stavaní pamiatok a pamätných tabúl nebude povinné prvtoné schválenie ministerstvom. Na miestach, kde je menšinový jazyk povolený používať oficiálne, text v neštátnom jazyku je možné umiestniť ako prvý.

V zdravotných zariadeniach bude možné slobodné používanie menšinového jazyka, ak si osoby rozumejú. Podľa terajších pravidiel personál môže používať menšinový jazyk len v prípade, ak pacient nepozná štátny jazyk. V pozmenenom zákone však bude spomenuté, že osadenstvo nie je povinné poznať jazyk menšiny či cudzí jazyk.

Z pravidiel bude vynechaná téza, ktorá hovorí o povinnosti orgánov regionálnej a miestnej štátnej správy kontrolovať rešpektovanie zákonu a používania štátneho jazyku. V budúcnosti tieto práva pripadnú iba ministerstvu kultúry,

Návrh zmeny zákona však najprv musí schváliť aj parlament.

Béla Bugár : So strachom sa môžeme rozlúčiť

„Samozrejme, našej pozornosti nemôže ujsť, že sme prijali zákon plný kompromisov, ale môžeme povedať, že strach skončil – ten strach, ktorý zákon a samotný duch zákona vyvolal medzi ľuďmi.“ -vyhlásil Béla Bugár- „ podarilo sa nám z tohto zákona odstrániť tie veci, ktoré boli jeho súčasťou aj počas Dzurindovej druhej vlády, ktoré sa dotýkali jazyka a jeho používania. Veľmi dôležité je, že zákon netrestá ani fyzické, ani právne osoby, jednoznačne mieri na štátnu správu a vládu.“

„Zo zákona vyplýva, že v prípade informácií verejného záujmu je štátna správa povinná používať slovenský jazyk. Je to pochopiteľné, pretože je reč o informáciách týkajúcich sa volieb či referenda. Zákon môže hocikoho trestať len v jednom prípade – ak informácie ovplyvňujú život, zdravie a majetok občanov.“ – upozorňuje politik.

„Podľa názoru strany Most sa zákon zmenil v takom smere, že jednoznačne zasahuje len do vecí, ktoré slúžia záujmu ľudí. Práve preto hlasovali členovia Most v prospech tohto zákona.“ – dodal.

SMK naďalej odmieta sankcie

Predseda SMK, Jozef Berényi oficiálne zaujal stanovisko a reagoval na vývoj okolo jazykového zákona. „ Jazykový zákon je vychádzajúc z nedôvery voči slovenským Maďarom hlavnou zbraňou zastrašujúcej politiky. Strana SMK s ľútosťou zisťuje, že nová vláda nič nezmenila, jedine zúžila kruh trestaných na maďarských starostov a predsedov miestnej samosprávy.“

SMK je presvedčené, že maďarskí starostovia a poslanci vedia, kedy je potrebné informovať obyvateľstvo v dvoch jazykoch a považujú za nemiestne vymáhať napĺňanie zákona násilne sankciami. „SMK naďalej považuje za jedinú prijateľnú možnosť zrušenie jazykového zákona.“ – týmito slovami ukončuje vyhlásenie. Strana uvažuje dokonca aj o vytvorení petície.

FEL