štvrtok, december 13. - Luca, Otília (hu) - Lucia (sk) 1 EUR = 323 HUF -2 °C
Mesto

Celonárodná verejná zbierka 22. septembra aj v Komárne

Celonárodná verejná zvierka BIELA PASTELKA bude v stredu 22. septembra aj v Komárne na podporu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. V uliciach nášho mesta vás oslovia dvojice študentov označených tričkom, menovkou, s povolením na predaj odznakov v tvare pastelky a so zapečatenou pokladničkou.


Cieľom tejto zbierky je podporiť činnosť Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a jej aktivity, napríklad vzdelávacie programy pre členov únie, spolkovú činnosť v regiónoch Slovenska, fungovanie krajských stredísk a služieb pre nevidiacich a slabozrakých a výcvikovú školu pre vodiacich psov. O výsledkoch celonárodnej zbierka Biela pastelka v Komárne a okrese budeme informovať v nasledujúcom vydaní Komárňanských listov a vo vysielaní Mestskej televízie v Komárne.

Vopred ďakujeme všetkým, ktorí prispejú, čím pomôžu uľahčiť život zrakovo postihnutých ľudí.

FEL