Kultúra 2014. 05. 06.

18. ročník súťaže Dobré slovo v Gymnáziu Hansa Selyeho s medzinárodnou účasťou

Literárna súťaž v prednese poézie a prózy v slovenskom jazyku sa zrodila na pôde Gymnázia Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne v školskom roku 1996/97 pod vedením profesorky gymnázia Marianny Csémy v spolupráci s predmetovou komisiou slovenského jazyka.

V tom roku sme organizovali po prvýkrát školské kolo súťaže, ale už v nasledujúcom roku bola rozšírená na okresné a neskôr na krajské kolo. Zapojili do nej žiaci druhého stupňa základných škôl s VJM a prvého stupňa OG v Nitrianskom kraji. V školskom roku 2001/2002 sme oslovili niekoľko národnostných škôl s vyučovaním slovenského jazyka v Maďarsku. Naše pozvanie od  školského roku 2001/2002 dodnes prijalo 17 škôl z Maďarska. /Békéšska Čaba, Mlynky, Santov, Pitvaros, Nyíregyháza, Budapešť, Dabas, Szarvas, Nagybánhegyes, Pitvaroš, Dunaegyháza …a taktiež škola z rumunského Nadľaku.

Tohtoročná súťaž sa uskutočnila 29-30. apríla 2014 v Komárne v Gymnáziu Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským. V tomto roku sa konal už 18. ročník súťaže. Účastníkov privítala Marianna Csémy, zakladateľka a organizátorka súťaže, podujatie oficiálne otvoril riaditeľ gymnázia Imre Andruskó. Patronát nad podujatím prevzal pán Pavol Paška, predseda NR SR.

dobré 22

Podujatie sme usporiadali s medzinárodnou účasťou v rámci Komárňanských dní. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili aj vzácni hostia.

Tibor Bastrnák, poslanec NR SR
Vladimír Matejíčka, poslanec NR SR
Ing. Juraj Horváth, podpredseda VÚC

Okrem súťažiacich z Nitrianskeho kraja sa súťaže zúčastnili aj žiaci z Maďarska z národnostných škôl s vyučovaním slovenčiny. Oni súťažili v osobitných kategóriách.
/Békéscsaba,Tótkomlós, Dabas, Pitvaros/

Výsledky krajského kola

1. kategória:
1. miesto: Boglárka Csámpaiová, ZŠ Jelenec
2. miesto: Réka Ágota Gál, ZŠ Chotín
3. miesto: Marián Vajda, ZŠ Veľký Cetín

2. kategória:
1. miesto: Kristián Cimerman, ZŠ Jelenec
2. miesto: Kevin Lakatoš, ZŠ s VJM, Tekovské Lužany
3. miesto: Daniel Borovský, ZŠ s MŠ P.Pázmáňa s VJM, Šala

3. kategória:
1. miesto: Laura Bábanová, ZŠ s VJMaS, Veľký Kýr
2. miesto: Kristína Pócsiková, ZŠ Veľký Cetín
3. miesto: Vivien Fejes, ZŠ s MŠ A. Fesztyho, Hurbanovo

4. kategória:
1. miesto: Laura Farkasová, Diakovce
2. miesto: Zsuzsanna Ambrus, Gymnázium Hansa Selyeho s VJM
3. miesto: Marc Miroslav Mojžiš, ZŠ s VJM, Tekovské Lužany

Dobré fó600

Výsledky súťaže žiakov z národnostných skôl v Maďarsku:

Poézia:
1. miesto: Suhajda József, 7. ročník, 13 rokov – Dabas
2. miesto: Szabó Gréta, 6. ročník, 12 rokov – Pitvaros
3. miesto: Sebők Dóra, 6. ročník, 12 rokov – Dabas

Próza:
1. miesto: Bajzer Csilla, 9. ročník, 15 rokov – Békéscsaba
2. miesto: Kergyó Márta, 6. ročník, 11 rokov – Tótkomlós
3. miesto: Bajzer Csaba, 6.ročník, 12 rokov – Tótkomlós

Výsledky celoslovenského kola
Do celoslovenského kola sa zapojili žiaci z Nitrianskeho a Banskobystrického kraja.
Výsledky sú nasledovné:

1. kategória:
1. miesto: Réka Ágota Gál, ZŠ L. Tarczyho s VJM Chotín
2. miesto: Boglárka Csámpaiová, ZŠ Jelenec
3. miesto: Dominika Kuzmová, Gymnázium M. Tompu – Rimavská Sobota
4. miesto: Natália Barkaiová, Tornaľa

2. kategória:
1. miesto: Kristián Cimerman, ZŠ Jelenec
2. miesto: Kevin Lakatoš, ZŠ s VJM Tekovské Lužany
3. miesto: Réka Góbis, Rimavská Sobota
4. miesto: Jozef Burszki, Rimavská Sobota

3. kategória:
1. miesto: Laura Bábanová, ZŠ s VJMaS Veľký Kýr
2. miesto: Krisztína Pócsiková, ZŠ Veľký Cetín
3. miesto: Noémi Bodorová, Rimavská Sobota
4. miesto: Dalma Lékaová, Tornaľa

4. kategória:
1. miesto: Laura Farkašová, Diakovce
2. miesto: Barbara Burszki, Rimavská Sobota
3. miesto: Zsuzsanna Ambrus, GHS s VJM Komárno
4. miesto: Sabína Csutorová, Tornaľa

(Mgr. Marianna Csémy – hlavná organizátorka podujatia)