Kultúra 2017. 11. 15.

5. jesenný deň zdravia s Rozmarínkou

Jedným z hlavných pilierov Školského vzdelávacieho programu Rozmarínky je ZDRAVIE. Zdravá budúcnosť našich detí nám nie je ľahostajná. Rozmarínka v spolupráci s hlavným partnerom Human Health Institute – Inštitút pre ľudské zdravie pripravila už 5. jesenný deň zdravia – Generácia 94501 – Generácia top fit. Dňa 27. 10. 2017 sme sa tak dozvedeli veľa užitočných informácií zameraných na zdravie, životné prostredie, šport, pohyb a zdravý životný štýl, ktorých cieľom bolo informovať žiakov a širokú verejnosť v meste Komárno o globálnom probléme mladých a viesť ich k uvedomelej spotrebe zdrojov a správnemu nakladaniu so zdravím.

Tradičný celoškolský projekt Jesenný deň zdravia s Rozmarínkou organizuje Základná škola Rozmarínová ul.1 v Komárne v súlade so svojím školským vzdelávacím programom MÚZA (Múdro Úspešne Zdravo Aktívne) na podporu zdravého životného štýlu, viaczmyslového, zážitkového a rovesníckeho vzdelávania. Je to jeden z projektov, ktorým škola svojim žiakom vytvára zmysluplné vzdelávacie prostredie mimo školských lavíc. Verejný festival zdravia v centre mesta je podujatím, na ktorom si žiaci môžu overiť a rozvíjať celú škálu pre život potrebných kompetencií vzájomným učením sa, v spolupráci s rodičmi, priateľmi aj so širšou komunitou obyvateľov a návštevníkov mesta.

V tomto školskom roku boli žiaci pri príprave a realizácii projektu motivovaní tiež celoročnou témou školy zameranou na dobrovoľníctvo a dobročinnosť s mottom: „Nevieme robiť veľké veci, len malé skutky s veľkou láskou.“ (Matka Tereza)

Žiaci Rozmarínky si formou rovesníckeho vzdelávania, ktoré v sebe nesie náboj dobrovoľníctva, vzájomne odovzdávali informácie, vlastným zážitkom ich prijímali a v pripravenom pracovnom liste si ich aj overili.

Od skorého rána prebiehala na Námestí generála Klapku tvorba triednych dekorácií, ktorá sa tento rok niesla v štýle KUBIZMU a zároveň sa inštalovali celodenné vzdelávacie zóny, rozmiestnené na námestí v štyroch tematických oblastiach: 1. Zdravie, 2. Životné prostredie, 3. Zdravý životný štýl, 4. Zdravý pohyb.

Výchovno-vzdelávacie aktivity boli doplnené pestrým sprievodným programom v podobe ukážky colných psovodov Finančnej správy SR so služobnými  psami, ukážky taktiky Zásahovej jednotky, ale hlavne v podobe prekonávania prekážok súvisiacich s premenlivým, dalo by sa povedať až takmer aprílovým počasím, kedy dážď prichádzajúci v etapách preveril našu fyzickú aj psychickú pripravenosť a akoby nám podával dôkaz o tom, že nad prírodou človek vo svojej namyslenosti nikdy vyhrať nemôže. Mimoriadne nás teší, že sme to napriek tomu zvládli, nikto neochorel a potešila nás aj návšteva škôlkarov z MŠ Lodná, ktorí si vyzbrojení čižmičkami a pršiplášťami, so svojimi pani učiteľkami Olinkou a Zitkou, odhodlane vykračovali v ústrety objavovaniu nových vecí v meste.

Od rána sa žiaci mohli zapojiť do workshopov, v ktorých predviedli svoje zručnosti: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Komárno – ponúkli prezentáciu svojich prác a tvorivé dielničky pre žiakov a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Komárnoponúkli žiakom prezentáciu stolárskych prác, zdobenie medovníkov, výrobu chuťoviek a kadernícke zručnosti.

Chceli by sme sa touto cestou srdečne poďakovať:

Hlavnému partnerovi projektu:
Inštitút pre ľudské zdravie (Human Health Institute) Komárno – v rámci 5. jesenného dňa zdravia s Rozmarínkou zrealizoval projekt Generácia 94501 – Generácia Top Fit pod záštitou Ministerstva zdravotníctva spolu s ďalšími partnermi ako Finančná správa SR, KOMVaK Komárno, Emilove sady Dvory nad Žitavou, PEMAK, ENVI-PAK, Liga proti rakovine a Bastion reštaurácia Komárno.

Ďalším tradičným aj novým partnerom školy:
SOŠOaŠ Budovateľská 32, Komárno
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne
ROS Komárno
F&K pekáreň
Tímea Baloghová – masáže
Rodičia a rodinní príslušníci žiakov ZŠ Rozmarínová a ďalší priatelia školy

Každý Jesenný deň zdravia s Rozmarínkou je napriek spoločnému cieľu iný, každý je niečím výnimočný. Tohtoročný 5.ročník naplnil naše očakávania po svojom. Za všetkých žiakov to najlepšie zhrnula Lili Takácsová, žiačka 4.B triedy: „Bol trochu tajomný a veľmi vzrušujúci.“ A my dodávame, že sme si mohli opäť silným zážitkom pripomenúť, že zdravie si treba ceniť bez ohľadu na počasie, ktoré nevieme ovplyvniť, preferovaním zdravého životného štýlu, ktorý si môžeme vybrať sami, s vedomím, že existuje veľa chorôb, ale len jedno zdravie a to najmä vtedy keď ho máme. Potom je to už iný príbeh.

 

Mgr. Helena Weszeloszká,
riaditeľka ZŠ Rozmarínová ul.1 v Komárne