Mix 2018. 10. 23.

6. jesenný deň zdravia s Rozmarínkou

Dňa 12. 10. 2018 sa žiaci Rozmarínky opäť presunuli na Klapkovo námestie v Komárne, aby prezentovali svoje výtvory zamerané na zdravie, vedu a umenie. Tento rok bol Jesenný deň zdravia inšpirovaný velikánom rôznych oblastí života.

Leonardo da Vinci bol talianskym renesančným architektom, hudobníkom, vynálezcom, sochárom a maliarom. Bol opísaný ako archetyp „renesančného človeka“ a ako univerzálny génius.

V tomto školskom roku boli žiaci pri príprave a realizácii projektu motivovaní aj celoročnou témou školy zameranou na rovesnícke vzdelávanie: „Ukážem ti, čo dokážeš, a spolu pohneme svetom.“

Od skorého rána prebiehala na Námestí generála Klapku v Komárne tvorba triednych dekorácií, tento rok inšpirovaných  štýlom talianskeho velikána. Po slávnostnom otvorení v podaní Vedeckého tímu Rozmarínky a príhovoru pani riaditeľky, sa žiaci rozdelili do vekovo zmiešaných skupín. Skupiny postupne prechádzali rôzne stanovištia, ktoré boli tvorené za pomoci partnerov podujatia a našich šikovných deviatakov. Stanovištia sa nachádzali na Námestí generála Klapku, v centre mesta či na Nádvorí Európy. Učiť sa s Rozmarínčatami prišli aj žiaci z partnerskej školy Life Family Work z Viedne.

Žiaci a obyvatelia Komárna mali možnosť postrehnúť rôznorodé aktivity: stavbu da Vinciho mostu a katapultu, pokusy, pohybové aktivity, ochutnávku ovocných štiav, aktivity zamerané na zdravé životné prostredie, tvorbu obrazových rámikov, prípravu nátierok a tekvicových halušiek, zdobenie medovníkov na motívy da Vinciho, hľadanie informácií o vynálezoch L. da Vinciho, zaujímavosti o vode a o živote včiel, prácu s tabletmi a QR kódmi.

V centre mesta sme si vyskúšali poskladať ľudské telo z prírodných materiálov, postavili sme most nadrozmernej veľkosti, za pomoci aplikácie Google culture sme hľadali obraz, na ktorý sa podobáme, skladali sme puzzle zo štyroch najznámejších diel Leonarda. Našej pozornosti neušlo ani stanovište, kde sme zisťovali pôvod niektorých druhov ovocia a zeleniny alebo stanovište, pri ktorom sme spoznávali najbežnejšie bylinky podľa výzoru a  vône.

Výstavné stoly triednych kolektívov skrášľovali námestie a zároveň súťažili o rôznorodé ceny: príspevok na interaktívnu exkurziu, deň s triednym učiteľom podľa vlastného výberu, vyučovacie  hodiny počas jedného dňa podľa výberu triedy, vyučovací deň v obývačke, kupón na neskúšanie, športový deň, deň spoločenských hier, vstup do plavárne, deň v knižnici a mnohé ďalšie.

Okrem stanovíšť mali obyvatelia Komárna možnosť navštíviť Komárňanskú informačnú kanceláriu, kde Regionálny úrad verejného zdravotníctva vykonával rôzne zdravotné merania.

Tento ročník Jesenného dňa zdravia bol výnimočný aj v tom, že žiaci sa nemuseli vrátiť obedovať do školy, ale obed sme priniesli za nimi na námestie. A keďže Rozmarínka si zakladá na triedení odpadu a jeho minimalizácii, obed a čaj sa podával v kompostovateľných miskách a pohároch s kompostovateľnými lyžicami.

Projekt finančne podporili: MESTO KOMÁRNO a NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ:

 

Ďalej by sme sa chceli touto cestou srdečne poďakovať partnerom projektu:

Inštitút pre ľudské zdravie (Human Health Institute) Komárno

  SOŠOaS Budovateľská 32, Komárno

  Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne

 EURES SLOVAKIA Komárno

 ROS Komárno

 Univerzita J. Selyeho  Komárno

Raiffeisen banka

KOMVaK

Centrum voľného času  Komárno

Základná umelecká škola  Komárno

Knižnica J. Szinnyeho  Komárno

Maja Zišková

Včelár Ondrej Streda

Farma Veselá koza

RÚVZ v Komárne

Jedáleň Eötvösa

Rodičia a rodinní príslušníci žiakov ZŠ Rozmarínová a ďalší priatelia školy

Leonardo da Vinci raz povedal: ,,Pozerať sa pozorne okolo seba je toľko, ako dvakrát žiť.“ A my už len môžeme dodať, že naši žiaci sa neboja spýtať, vyskúšať, prípadne objaviť. Dvakrát žiť im splniť nedokážeme.  Tvoriť a plnohodnotne existovať však áno.

(Mgr. Jana Krajanová, ZŠ Rozmarínová ul. 1 v Komárne)