Kultúra 2019. 11. 27.

Aj tento rok sa môžeme tešiť na „Naše Vianoce“: prezrite si podrobný program

Tak ako v minulých rokoch, aj tento sa už po šiestykrát v našom meste uskutoční program s názvom „Naše Vianoce“. Námestie generála Klapku a jeho okolie budú v tomto roku hlavným miestom tradičného vianočného programu, ktorý organizuje Občianske združenie Villa Camarum. Tohtoročné „Naše Vianoce“ tiež ponúkajú pestrý program pre každého, a to cez víkendy 1. až 15. decembra.

Podrobný program:

1. december 2019 (nedeľa)

 • 14:30-16:00 – zdobenie adventného venca (Klapkovo námestie)
 • 16:15 – požehnanie adventného venca predstaviteľmi katolíckej, reformovanej, baptistickej a evanjelickej cirkvi (Klapkovo námestie)
 • 16:30 – rozsvietenie prvej adventnej sviečky na adventnom venci so študentským speváckym zborom Univerzity J. Selyeho, Cantus Iuventus  (Klapkovo námestie)

8. december 2019 (nedeľa)

 • 15.00-17:00 – Mikulášsky program pre deti v Dôstojníckom pavilóne
  • koncert hudobnej skupiny Belvárosi Betyárok
  • kreatívna dielňa pre deti
  • Gábor Kalocsányi: Toto je divadlo, nie kino (organizátor: Event n. o.)
 • 17:00 – rozsvietenie druhej adventnej sviečky na adventnom venci (Klapkovo námestie)

12. december 2019 (štvrtok)

 • 17:00 – Vianočná čokoládovňa s Katalin Papp Vargha (Stredisko Zichy-pont – podľa registrácie)

13. december 2019 (piatok)

 • 17:00 – Koncert skupiny Folkkvartett (Stredisko Zichy-pont)

14. decembra 2019 (sobota)

 • 14:00-19:00 – Medovníkový domček (Klapkovo námestie)
 • 14:00-19:00 – „Medovníkovňa“ (Stredisko Zichy-pont)
 • 14:00-17:00 – Tvorivá dielňa (CVČ Komárno)
 • 14:30 – „Aj my sme tu” – vystúpenie žiakov komárňanských základných škôl a Základnej umeleckej školy (Klapkovo námestie)
 • 17:00 – Koncert hudobnej skupiny Őrzők z Komáromu (Klapkovo námestie)

15. decembra 2019 (nedeľa)

 • 14:00-19:00 – V očakávaní Vianoc v Dôstojníckom pavilóne: remeselnícke dielničky v duchu tradícií s učiteľmi Súkromnej umeleckej školy Sylvie Czafrangóovej
 • 16:30 – rozsvietenie tretej adventnej sviečky na adventnom venci so speváckym zborom „AfterDay” (Klapkovo námestie)
 • 17:00 – koncert Skupiny  Pósfa a speváčky Júlia Csiba (Klapkovo námestie)
 • 18:30 – koncert Skupiny Jóvilágvan (Klapkovo námestie)