Mesto 2014. 12. 22.

Dotiahli to na jednotku

Dodržali svoj sľub a 21. decembra nadšení a odhodlaní dobrovoľníci na Nám. gen. Klapku zorganizovali krásne vianočné popoludnie. Napriek chladnému vetru na námestí vždy boli Komárňania, ktorí sa cítili dobre, popíjali horúci čaj, rozprávali sa a prežívali skutočnú vianočnú atmosféru. Akciu „Naše Vianoce” otvoril primátor mesta László Stubendek, ktorý vo svojom krátkom príhovore zaželal obyvateľom mesta krásne Vianoce a vysoko hodnotil iniciatívu dobrovoľníkov, aby najkrajšie sviatky roka obyvatelia mesta oslávili aj spoločne.

Medovník mesta Komárno

Na výzvu dobrovoľníkov reagovalo viac ako 30 komárňanských gazdiniek a do dvoch vopred určených pekární priniesli skoro 30 kilogramov surového cesta. Na Nám. gen. Klapku potom cesto vyvaľkali a v mobilných peciach vypiekli. Vôňu čerstvo pečených medovníkov bolo celé popoludnie cítiť na celom námestí. Zdobenie už čakalo deti a dospelých, ktorí usilovne farbili farbami mesta a potom hrdo brali domov svoje tvorby, aby nimi doma zdobili stromčeky.

Komárňania Komárňanom

Akcia „Naše Vianoce” nevykúzlila len slávnostnú atmosféru v centre mesta, ale ešte od niečoho iného bola jedinečná. Od druhej popoludní javisko žilo programom, kde vystupovali výhradne len umelci, spevácke zbory, hudobné skupiny z Komárna. Prvou vystupujúcou bola Éva Korpás a skupina Ritka Magyar Folkband, ktorí bavili hlavne deti. Pred rozsvietením štvrtej sviečky na adventom venci veľký komárňanský detský spevokol spolu zaspieval vianočné skladby. Sviečka sa na prvý pokus nechcela rozsvietiť, ale na druhý pokus už bolo všetko v poriadku, a tak od včera štyri svietiace sviečky zdobia veľký adventný veniec na Nám. gen. Klapku. Kým sa v Dome Matice slovenskej uskutočnila tradičná akcia pod názvom Vianočná kapustnica, dovtedy návštevníkov námestia bavil Mikuláš. Akonáhle sa v Matici slovenskej ukončila akcia, na pódium na námestí prichádzala Ildikó Benes a István Pőthe, po nich nasledoval zmiešaný spevácky zbor Concordia, zmiešaný spevácky zbor Gaudium pri ZŠ M. Jókaiho, spevokol Gy. Klapku, spevokol Čakanka a Kantantína. Z programu nemohli chýbať ani Peter Emmer, Róbert Lakatos a András Ölveczky. Program ukončili vianočným požehnaním predstavitelia cirkví v Komárne.

Univerzitný klub Pince

Deti a ich rodičov čakali tvorivé dielne v klube Pince, ale aj interaktívne prednášky o hudobných nástrojoch. Veselý detský džavot nasvedčoval tomu, že organizátorom sa podarilo vymyslieť dobrý program aj pre najmenších.

Namiesto záveru

Komárňanský dobrovoľníci odviedli vynikajúcu prácu, ktorú môžeme hodnotiť len pozitívne. Určite sú a aj budú takí, ktorí budú spomínať hlavne na chyby, ale jedno musí každý uznať. Títo dobrovoľníci obetovali svoj voľný čas v prospech nás všetkých, čas, ktorý by mohli tráviť s vlastnými rodinami alebo sa mohli aj oni pripravovať na Vianoce. Toto treba vysoko oceniť, ako aj to, že všetko prebiehalo hladko, presne tak, ako to je vo veľkej knihe napísané. Každému, kto sa podieľal na akcii „Naše Vianoce” patrí veľké ďakujem a dúfame, že o rok táto akcia bude pokračovať a ešte sa rozšíri aj ozajstnými vianočnými trhmi, kde príde ešte viac Komárňanov. Najviac však prajeme, aby bolo viac pomocných rúk a čím menej takých, ktorí len brzdia prácu.

-vaan-

21122014_3

21122014_2