Kultúra 2018. 11. 20.

Naše Vianoce v roku 2018 už piatykrát – podrobný program

Občianske združenie Villa Camarum zorganizuje sled adventných udalostí Naše Vianoce v roku 2018 už piatykrát. Združenie tento rok prijíma úlohu organizátora a koordinátora, v záujme opätovného prispievania k adventným prípravám a k ich spestreniu uzavrelo dohody o partnerstve s ďalšími organizáciami.

Popri dobre známych tradíciách sa hlásime aj novinkami: občianske združenie – spolu so spoluorganizátormi – napĺňa programami nasledovné dni: 2. decembra, 9. decembra, 15. a 16. decembra a 21. decembra.

Naše občianske združenie pokladá tretí adventný víkend za prioritný. Cez tento víkend organizujeme programy a minulý rok znovuotvorený trh miestnych pestovateľov a výrobcov sa z technických dôvodov uskutoční v réžii Kultúrneho oddelenia Mestského úradu Komárno.

Veľkou radosťou pre nás je, že sa do vytvorenia vianočnej nálady v centre mesta zapája čoraz viac spoluorganizátorov. Tento rok našimi prioritnými partnermi sú CVČ Komárno, Základná umelecká škola v Komárne, Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangó a Animátori KN. Sme vďační aj komárňanským základným školám s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským, ako i predstaviteľom jednotlivých cirkví, ktorí sú každý rok prítomní v slede programov.

Ďakujeme aj našim hlavným sponzorom, bez ktorých by očakávanie sviatkov v Komárne neuskutočnilo tak plynule. Podujatia podporila v prvom rade samospráva mesta Komárno, Fond pre menšinové kultúry, Fond Gábora Bethlena z Maďarska, výrobca nábytku, firma Kom-Polster, skupina firiem ZF, Účtovnícka kancelára a daňové poradenstvo Paragraf, Pekáreň F&K a stále veselý Mestský klub dôchodcov v Komárne.

Prajeme každému požehnanú prípravu na vianočné sviatky a organizátorom ďalších vianočných programov mnoho úspešných podujatí!

2. decembra 2018 (nedeľa)
Podujatia sa uskutočnia na troch miestach. Dôležitou zmenou oproti doterajším zvykom je, že pomocou dobrovoľníkov znovu vyhotovíme vonkajší adventný veniec mesta Komárno, ale sa budú používať len ozdoby zabezpečené organizátormi. Ozdoby je možné prevziať na mieste – čiže na Klapkovom námestí. Spoločné zdobenie prinesenými, vlastnoručne vyrobenými ozdobami nám robilo síce veľkú radosť, ale túto tradíciu tento rok prerušíme – prispôsobiac sa želaniu tých, ktorí by radi videli na námestí jednotne vyzdobený veniec. Vlastnoručné ozdoby prineste do strediska Zichy-pont, kde náš prázdny vianočný stromček s láskou očakáva výsledky práce šikovných rúk!

Program:

 • 15:00-18:00 – Kreatívna dieľňa (očakávanie sviatkov v stredisku Zichy-pont s remeselníkmi O. Z. Villa Camarum)
 • 15:00-18:00 – Adventný športový maratón (množstvo športových huncútstiev v Centre voľného času     v Komárne)
 • 14:30-16:15 – spoločné zdobenie adventného venca na Klapkovom námestí (môžu sa použiť len ozdoby zabezpečené organizátormi, ktoré zabezpečia na mieste)
 • 16:15-16:30 – požehnanie venca predstaviteľmi katolíckej, reformovanej, baptistickej a evanjelickej cirkvi na Klapkovom námestí
 • 16:30-16:45 – zasvietenie prvej sviečky na Našom adventnom venci na Klapkovom námestí – účinkuje súbor Cantus Iuventus (súbor Univerzity Hansa Selyeho)

9. decembra 2018 (nedeľa)

 • 13:30-15:00 – Hudobno-tanečný program Komárňanských animátorov (v slovenskom a maďarskom jazyku), v tom: roztancovanie námestia, odštartovanie cesty do Mikulášova, o 14.35 – slávnostný príchod Mikuláša pod vedením Animátorov KN
 • 14:00-16:30 – Kreatívne dielničky (remeselnícke dielničky zamerané na príchod sviatkov v Zichy-pont s remeselníkmi O. Z. Villa Camarum)
 • 14:00-16:30 – Kreatívna dielňa Malý škriatok v CVČ Komárno
 • 15:30-16:30 – „Roľníčky-roľnícky” – hudobný mikulášsky program pre deti s Erikou Forgács a Tiborom Csicsó na Klapkovom námestí (v slovenskom a maďarskom jazyku)
 • 16:30-16:45 – zasvietenie druhej adventnej sviečky (účinkujú Jázmin Majer, Animátori KN a deti)
 • 16:45-18:00 – program Animátorov KN – vyhodnotenie cesty do Mikulášova a veľkolepé vypustenie lampiónov šťastia pod vedením Animátorov KN

14. decembra 2018 (piatok)

 • 15:00-20:00 – Adventné trhy v Komárne v organizácii Mestského úradu Komárno

15. decembra 2018 (sobota)
Adventné prípravy v meste sú už niekoľko rokov spojené s medovníkom mesta Komárno a v tejto populárnej a dobre známej tradícii chceme pokračovať aj tento rok. Pod odborným dohľadom pekárskeho majstra Štefana Földesa a Pekárne F&K sa budú piecť medovníčky v rozprávkovej peci       na Klapkovom námestí, pod otvoreným nebom. Cesto zabezpečuje majster pekár každoročne zadarmo, ale príslušníčky Mestského klubu dôchodcov v Komárne tiež každý rok prichádzajú s veľkým množstvom surového cesta na medovníčky. Tieto dámy pomáhajú pri prípravách a dokončovacích prácach špecialistke na výrobu a ozdobu medovníkov, Andrey Kliment, kto je hlavnou kordinátorkou Dielne na medovníčky. Medovníčky mesta Komárno Ťa očakávajú v stredisku Zichy-pont a môžeš ich ozdobiť podľa Tvojej nálady!

 • 10:00-20:00 – Adventné trhy v Komárne v organizácii Mestského úradu Komárno
 • 14:00-19:00 – Medový domček (pečenie medovníkov pod holým nebom na Klapkovom námestí)
 • 14:00-19:00 – Dielňa medovníkov (výzdoba medovníkov s Andreou Kliment a s Mestským klubom dôchodcov v stredisku Zichy-pont)
 • 14:00-16:30 – Ateliér anjelikov (remeselnícke dielničky v Súkromnej základnej umeleckej škole Sylvie Czafrangó)
 • 14:00-15:00 – koncert Základnej umeleckej školy v Komárne na Klapkovom námestí
 • 15:30-16:30 – vianočný koncert skupiny Black and White
 • 17:00-18:00 – vianočný koncert Andrása Ölveckého

16. decembra 2018 (nedeľa)
Deti a dospelých pozývame na očakávanie vianočných sviatkov do kreatívnej dielne! Nezvyčajné ľudové remeslá a jedinečné surové materiály v slávnostnej sále Dôstojníckeho pavilónu – čakajú len     na to, aby Ste ich objavili! Chceme upozorniť návštevníkov, že v stredisku Zichy-pont rodiny čaká vianočné fotenie zadarmo v realizácii fotografov firmy ProFoto, s podporou spoločnosti Kom-Polster    s. r. o.!

 • 10:00-20:00 – Adventné trhy v Komárne v organizácii Mestského úradu Komárno
 • 14:00-18:00 – Očakávanie Vianoc v kreatívnych dielničkách v slávnostnej sále Dôstojníckeho pavilónu
 • 15:00-18:00 – rodinné vianočné fotenie zadarmo s vianočným pozadím za účinkovania fotografov firmy ProFoto a podporou spoločnosti Kom-Polster v stredisku Zichy-pont!
 • 14:00-15:00 – koncert Évy Korpás a jej priateľov na Klapkovom námestí
 • 15:00-16:15 – „Aj my sme tu!“ – vianočné vystúpenia študentov komárňanských základných škôl           s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským
 • 16:30-16:35 – zapálenie tretej adventnej sviečky
 • 17:00-18:00 – vianočný koncert skupiny For You Acapella

21. decembra 2018 (piatok)
Aby sa každý mohol v poslednú adventnú nedeľu, čiže 23. decembra pripravovať na sväté Vianoce         v pohode svojho domova, Občianske združenie Villa Camarum a jeho partneri uzatvoria tohtoročný sled adventných podujatí dňa 21. decembra.

Program:

 • 16:30-17:00 – hlásenie Božieho slova pod otvoreným nebom predstaviteľmi katolíckej, reformovanej, evanjelickej a baptistickej cirkvi a zasvietenie štvrtej adventnej sviečky na Našom adventnom venci na Klapkovom námestí.

Vyhradzujeme si právo na zmenu programov, ale neradi by sme ho využili! J