Mix 2017. 02. 22.

Ako a na aké účely môžeme podávať projekty v roku 2017 v rámci Interreg?

V konferenčnej sále Dôstojníckeho pavilónu sa vo štvrtok 2. marca 2017 od 10. hodiny uskutoční veľmi zaujímavé a užitočné podujatie. Cieľom podujatia je informovanie obcí, civilných organizácií a podnikateľov o možnostiach Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Organizátorom podujatia „Fórum na vyhľadávanie partnerov“ je Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ v spolupráci s Európskym zoskupením územnej spolupráce s ručením obmedzením Rába-Dunaj-Váh a združením Dolný Žitný ostrov. O podujatí sme sa rozprávali s predsedom Regionálneho združenia Váh-Dunaj-Ipeľ Istvánom Dominom.

Aký program čaká záujemcov?
Predpoludním predstaví program Interreg programová manažérka sekcie cezhraničnej spolupráce, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a vedúca Spoločného technického sekretariátu v Budapešti. Ďalej si zúčastnení môžu vypočuť cenné informácie o Fonde malých projektov. Okrem toho účastníci získajú prehľad skúseností z uplynulého programového obdobia.

Poobede musia byť potom aktívni aj účastníci.
Presne tak, účastníci vytvoria skupiny, v ktorých sa môžu podeliť o svoje projektové plány. Workshop je skvelá príležitosť na získanie nápadov ako vyhľadávať vhodných partnerov a na vypracovanie spoločného cezhraničného akčného plánu. Ak by mal niekto nejaké otázky týkajúce sa partnerov, aktivít, oprávnenosti výdavkov a podávania projektov, samozrejme, aj na to bude priestor. Popoludňajší program budú viesť odborníci v odbore tzv. „partner search”.

Akú účasť očakávate?
Predpokladáme, že záujem bude značný – v tomto roku organizujeme len jednu takúto udalosť. Počítame s tým, že podujatie bude účinné. Účasť je pre tých, ktorí sa vopred zaregistrujú je zdarma, ale kvôli kapacitným možnostiam sály môžeme prijať len obmedzený počet účastníkov – 100 osôb.

Bližšie informácie a registračné formuláre, prihlášky na udalosť, ako aj informácie o predbežnom programe môžete získať na e-mailovej adrese: euroregion.vdi@gmail.com, a webovej stránke vahdunajipel.eu

Podujatie je súčasťou projektu „Budovanie partnerstiev pre rozvoj prihraničného regiónu Váh-Dunaj-Ipeľ”, ktorý bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.