Mesto 2012. 12. 17.

Ako predísť chrípke

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou pripravil pre verejnosť informačný plagát ,,Ako predísť chrípke“ s cieľom zamerať sa na prevenciu vzniku a šírenia chrípky a posilniť informovanosť verejnosti.

Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 50. kalendárny týždeň 2012

V 50. kalendárnom týždni bolo hlásených 47 825 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 621,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom došlo k vzostupu chorobnosti o 9,1 %.

Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0-5 ročných detí s chorobnosťou 4 712,2/100 000

Vyjadrite svoj názor