Mesto 2017. 01. 13.

Aviárna influenza – opatrenia

Dňa 9. januára 2017 bolo na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v Komárne nahlásený úhyn 2 labuti na zamrzrnutej vodnej ploche melioračného kanála v časti Lándor. RVPS Komárno odobrala vzorky uhynutých labuti a zaslala ich na vyšetrenie do Národného referendného laboratória pre aviárnu influenzu Veterinárneho ústavu vo Zvolene.
V ten istý deň v poobedňajších hodinách bola RVPS Komárno informovaná o hromadnom úhyne labutí na Štrkovisku Kava, (vzdialeného 2,5 km od nálezu v časti Lándor). V spolupráci s požiarnym zborom bolo zabezpečené vytiahnutie uhynutých labutí z vodnej plochy a vzorky boli taktiež zaslané do laboratória na vyšetrenie.
Dňa 10. januára 2017 NRL potvrdilo pozitívny výsledok testovaných vzoriek na virus aviárnej influenzy subtypu H5 (CP 148512017).

Na základe uvedeného RVPS Komárno prijala nasledovné opatrenia v zmysle platných predpisov. Opatrenia od jeho vydania až do odvolania.

aviárna influenza v Komárne – opatrenia a oddôvodnenie

informácie pre verejnosť

nahlásenie chovu hydiny

Text: Mesto Komárno
Foto: ilustračné foto