Mesto 2017. 02. 01.

Veterinárne opatrenia – vtáčia chrípka

Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat  – vtáčia chrípka

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 27. januára 2017 informovať občanov a chovateľov o všetkých nariadeniach a opatreniach vydaných RVPS Komárno.

V dokumente sa uvádza, že výskyt vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákov v okrese Komárno naberá enzootický charakter.

Nariadenia nájdete TU.

-Mesto Komárno-
Foto: ilustračné foto