Región Dél-komárom 2021. 03. 11.

Brigetio termálne kúpalisko v Komárome prežije vďaka dotáciám od samosprávy a štátu

V dôsledku epidemiologických opatrení bolo zatvorené Termálne kúpele Brigetio v maďarskom  Komárome. Aj keď sa vlani po jarnom uzatvorení mohlo zariadenie 20. júna bez obmedzení otvoriť, po opätovnom zatvorení v novembri sa ocitlo v mimoriadne zložitej situácii.

„Naším hlavným cieľom je, aby sme udržali pracovné miesta. V súčasnosti máme 62 zamestnancov, s ktorými počítame, pretože pri otvorení potrebujeme všetkých,“ zdôraznila Nikolett Nagy, obchodná manažérka Termálneho kúpaliska Brigetio. Poukázala tiež na to, že sa momentálne nachádzajú vo veľmi zložitej situácii. Na prekonanie tohto kritického obdobia im poskytla podporu aj samospráva, využívajú tiež dotácie na mzdy poskytované maďarskou vládou.

Od 11. novembra môžu služby hotelov a penziónov využívať výhradne ubytovaní pre pracovné účely. Aj keď hostia prichádzajú do hotela Thermal a hotela Carrier za týmto účelom, ich počet je zanedbateľný, takže výnosy ďaleko zaostávajú za predchádzajúcimi .

„Špeciálny dôraz kladieme na dezinfekciu, a to v jedálňach aj na izbách. V celom hoteli je povinné používanie masiek a dezinfekčných prostriedkov na ruky, na ktoré pravidelne upozorňujeme,“ uviedla obchodná manažérka.

Pokiaľ nastane uvoľňovanie, musia sa dodržiavať rôzne zákony a musia sa plniť aj úlohy potrebné na otvorenie. Chce to čas, preto Nikolett Nagy žiada hostí o trpezlivosť.

Podľa oznámenia z 5. marca 2021 sa má na dva týždne prerušiť činnosť lekárskeho oddelenia kúpeľov Brigetio.

Zdroj: komarom.hu