Región Dél-komárom 2024. 03. 22.

Kúpele v oblasti Komáromu využívali Rimania už pred 1700 rokmi!

26. marca od 17.00 hod vedúci vykopávok Dávid Bartus, docent a vedúci katedry, dekan maďarskej ELTE BTK, predstaví prezentáciu o výkopových prácach vojenských kúpeľov Brigetio v maďarskom Komárome. Prednáška sa bude konať  v návštevníckom centre dedičstva Brigetio.

Oddelenie starovekej archeológie ELTE BTK a Múzeum Györgya Klapku v Komárome od roku 1992 aktívne vykonávajú archeologické výskumy v oblasti Komáromu.

Výkopová sezóna 2021 sa skončila vynikajúcim výsledkom, keďže sa podarilo čiastočne odkryť kúpeľ legionárskeho tábora s podlahovou plochou niekoľko tisíc metrov štvorcových, ktorého význam v Maďarsku je porovnateľný len s kúpeľmi Thermae Maiores v Aquincum.

Z odborného hľadiska je mimoriadne dôležité, že sa podarilo presne určiť dobu výstavby kúpeľov medzi 101 a 105, čo je možné pripísať légii XI. Claudia. Podarilo to zistiť, pretože v jednej z kúpeľných miestností boli v blízkosti podlahového kúrenia obdĺžnikové tesnenia s nápisom XI. Claudia legio. To svedčí o tom, že kúpele boli vybudovaný v spomínanom období.

Vo vojenských kúpeľoch v Brigetiu zostali steny vo výbornom stave, našli sa podlahy z červených vápencových dosiek, podlahové kúrenie a bazény. Okrem toho bola objavená aj dielňa na výrobu neskororímskych kostených hrebeňov a poklad obsahujúci zlatý náhrdelník a desiatky bronzových mincí, ako sme sa dočítali v predchádzajúcom oznámení univerzity.

Potom sa na mieste v rokoch vykonávali ďalšie výkopové práce. Počas prác boli objavené aj mince, nástroje používané na kúpanie a stopy po topánke rímskeho vojaka. Kúpele mali bazény so studenou, teplou a vlažnou vodou. Niektoré z nálezov boli vystavené v Návštevníckom centre dedičstva Brigetio.

V teplovodnom bazéne sa na ploche niekoľkých stoviek metrov štvorcových našli stopy po podlahovom kúrení. Našli aj strigilis vyrobený z bronzu, ktorý Rimania používali pri kúpaní na odstránenie oleja a nečistôt z tela. Medzi objavenými nálezmi bola železná a bronzová nádoba, v ktorej sa uchovávala masť alebo olej. Našli ale aj úlomky brnenia, keramiku a sedemdesiatpäť mincí, ktoré boli pravdepodobne ukryté počas barbarského nájazdu.

Komárom a jeho okolie je považované za bohaté archeologické nálezisko, kde sa pravidelne nachádzajú zaujímavé nálezy. Od roku 1990 pokračujú v meste na Dunaji archeologické výskumy. Po vykopávkach pri Szőny mala pred niekoľkými rokmi mimoriadny archeologický význam aj štvrť MOL, počas ktorej sa zistilo, že okrem meštianskeho mesta z rímskej éry je možné nájsť aj ruiny bývalých vojenských objektov.

Zdroj: sziakomarom.hu