Mesto 2019. 08. 16.

Časti mesta sa rozvíjajú

V Novej Stráži pokračuje obnova futbalového ihriska za 25 tisíc eur, čoskoro sa začne rekonštrukcia ulice popri spoločnosti Jobtex a výstavba odtokov dažďovej vody za 95 tisíc eur. Na obnovu strešnej konštrukcie miestneho kultúrneho domu mesto prispelo sumou 20 tisíc eur, ktorú Občianske združenie ÉS?! plánuje realizovať v tomto roku.

Kultúrny dom v Kave dostal novú strechu a jeho vonkajšia fasáda prechádza rekonštrukciou za 20 tisíc eur vyčlenených z mestského rozpočtu.

Ihrisko v mestskej časti Ďulov Dvor bolo rozšírené o ďalšie hracie prvky v hodnote 2 tisíc eur.

(Mesto Komárno Facebook stránka)