Kultúra 2012. 05. 22.

Čo majú nové Matičiari v Komárne

Dom Matice slovenskej v Komárne má už viac ako rok nového riaditeľa- Jozefa Černeka, ktorý je zároveň aj predsedom Miestneho odboru MS v Komárne. Spýtali sme sa ho na aktuálny život Matičiarov.

Divadelná sála pre 420 divákov má neopakovateľnú atmosféru a krásnu akustiku. Pre svoj vek je však na budove veľa práce.

Pán riaditeľ, ako by ste predstavili DMS Komárno čitateľom, ktorí u nás v Komárne ešte neboli?
Máme to šťastie, že náš dom sa nachádza takmer v centre mesta a je obklopený zeleňou, keďže stojí v parku, hneď za sochou generála Štefánika. Má 4400 metrov štvorcových, takže sa naozaj jedná o veľký kultúrny stánok. Najväčšiu plochu zaberá priestor divadelnej sály. Práve na ňu sme najviac hrdí. Najmä hudobníci si pochvaľujú tento priestor, pretože bola postavená veľmi citlivo, pokiaľ ide o šírenie zvuku. Priestor je pre 420 divákov a som naozaj hrdý na to, že za posledné obdobie sa nám darí sálu aj skutočne plniť. Momentálne pracujeme na tom, aby sme ju aj technicky posunuli vpred, pričom sa snažíme o zachovanie istej nostalgickej atmosféry, ktorá je dnes už vzácna.

Technicky teda zatiaľ zaostáva…
To záleží od uhľa pohľadu. Skutočný divadelný umelec potrebuje najmä diváka a priestor, technika má byť len pomôckou. Na druhej strane, treba úprimne priznať, že naša technika je už veľmi zastaraná a keď tu máme hosťujúce divadlo, musí si zvuk aj svetlá priniesť so sebou, čo trochu situáciu komplikuje. S ústredím MS, s pánom správcom Eštokom, aj s riaditeľom technického úseku s pánom Kraľovanským, už pracujeme na riešení a myslím, že čoskoro ponúkneme našim divákom predstavenia s vlastným, moderným nazvučením. Posunuli sme sa vpred aj s nácvikovým priestorom, takže sme na dobrej ceste.

Áno, zaznamenali sme vaše práce na dome pod názvom Umenie spolupráce pod javiskom, o čo šlo?
Naši tanečníci, divadelníci, spolu s dobrovoľníkmi a sponzormi, si sami upravili priestor na nácvik. Podarilo sa nám pod javiskom vytvoriť druhú zrkadlovú sálu, vhodnú na nácvik tanca, pribudla multimediálna učebňa – akési zázemie nášho dramatického krúžku a postupne rekonštruujeme aj ďalšie priestory. Momentálne sa zameriavame na znižovanie nákladov na prevádzku budovy. Vymenili sa vykurovacie telesá, teraz prebieha rekonštrukcia systému vykurovania.

Médiami prebehla správa aj o havárií systému a značných škodách.
Áno, do priestorov kotolne sa nám vylialo asi 10 000 litrov vody, čo zasiahlo úplne nové kotle, ktoré zakúpilo ústredie MS. Našťastie, vďaka obetavému zásahu nášho zamestnanca a rýchlemu zásahu požiarnikov, sa podarilo škody minimalizovať. Tie, ktoré vznikli, nám snáď bude kompenzovať poisťovňa. Práve preto bolo už nevyhnutné na všetkých radiátoroch meniť ventily. Je to takmer stovka radiátorov, ktoré majú cez 30 rokov. Takže je to dosť náročné. Budova má síce svoju nostalgickú atmosféru, ale aj s tým súvisiace náklady na údržbu. Našťastie, sme na dobrej ceste a s ústredím sme našli zaujímavé riešenia, ktoré môžu pomôcť nie len nám.

Napríklad?
Dom disponuje materiálnym vybavením, ktoré už nevyužíva a inde môže nájsť uplatnenie. Nám by sa tak uvoľnil priestor, ktorý sa dá využiť efektívnejšie. Napríklad knihy z knižnice, ktorú už žiaľ nemôžeme prevádzkovať, pošleme zahraničným Slovákom. Máme tu uskladnené funkčné vybavenia reštaurácie, tie zašleme na iné pracoviská Matice slovenskej, kde nájdu uplatnenie. Zvažujeme aj výmenu referentského auta, pre nás je jeho prevádzka nákladná, a myslím si, že by malo väčšie uplatnenie na ústredí. Nám by zas na výmenu ústredie pomohlo s nazvučením sály, čo môže byť prínosom nielen pre náš dramatický krúžok, ale pre všetky podujatia, ktoré tu v Komárne robíme. V letnom období je to už takmer jedno každý týždeň. Kancelária pána správcu v týchto chvíľach hľadá najoptimálnejšie riešenia.

Takže vlastne pomôžete sebe, ale aj inde…
Presne tak, Matica slovenská musí dnes hľadať práve takéto riešenia a som veľmi rád, že ústredie je k nám ústretové. Zameriavame sa najmä na kultúrnu – umeleckú činnosť mládeže a myslím si, že výsledky sa už ukazujú. Mladí ľudia chodia do našich priestorov ako do „našej Matice“ a to je pre mňa osobne tá najväčšia odmena a myslím si, že tento názor zdieľa celá Matica slovenská. Za posledných šesť rokov sme tu v Komárne spravili na tomto poli úžasný kus práce a za to vďačíme najmä výboru MO MS, kde sa stretli úžasní a obetaví ľudia. Matica slovenská v Komárne sú predovšetkým oni, ľudia, ktorým záleží kultúrnom vyžití obyvateľov nášho mesta.

Čaká vás ešte ale dosť práce, čo pripravujete na najbližšie obdobie?
V dome musíme ešte dokončiť úpravu zadného traktu a už spomínanú rekonštrukciu techniky sály. Na jeseň by sme chceli mať premiéru ďalšieho muzikálu a tento krát by sme radi privítali pána prezidenta Gašparoviča, aj pána predsedu Tkáča a všetkých vzácnych hostí aj na premiéru už v našich obnovených priestoroch. V lete nás čaká pokračovanie mini festivalu v Hornej Zlatnej a mnohé ďalšie akcie. Na našich stránkach www.dmskomarno.sk pravidelne informujeme o všetkých podujatiach takže, s našimi matičiarmi sme v kontakte.

S Jozefom Černekom sa rozprávala Jana Pipíšková.
FOTO: Archív MS 

Vyjadrite svoj názor